Funkcjonowanie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej. Promotor: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

Promotor: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski) i o. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL

  • Sławomir Zych
Published
2021-02-13
Section
Sources and materials