Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań „koronacyjnych” XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Promotor: ks. prof. Jan Walkusz. Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Bruździński, PAT Kraków, ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL

  • Stanisław Konik
Published
2021-02-13
Section
Sources and materials