Reviewers

2022

Maria Aleksandrovich (AP, Słupsk), Jarosław Babiński (UKSW), Maciej Bała (UKSW), Jacek Bartyzel (UMK), Jason Brenan (Georgeotown Univeristy, Washington, USA), Andrzej Bronk (em. KUL), Anna Brożek (UW), Jakub Ćapek (Charles University, Prague, Czech Republic), Sixto Castro (University of Valladolid, Spain), Piotr Duchliński (AIK), Dominika Dzwonkowska (UKSW), Danilo Facca (IFiS PAN), Katarzyna Filutowska (UW), Michał Głowala (UWr), Adam Grobler (UO), Wojciech P. Grygiel (UPJP2), Arkadiusz Gudaniec (KUL), Piotr Gutowski (KUL), Marek Hetmański (UMCS), Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, USA), Grzegorz Hołub (UPJP2), Steffen Huber (UJ), Marcin Iwanicki (KUL), Marzenna Jakubczak (UP, Kraków), Stanisław Janeczek (em. KUL), Janusz Kaczmarek (UL), Simon Kittle (University of Leeds, UK), Ryszard Kleszcz (UL), Jan Kłos (KUL), Waldemar Kmiecikowski (UAM), Sebastian Kołodziejczyk (UJ), Martyna Koszkało (UG), Małgorzata Kowalska (UwB), Dariusz Kucharski (UKSW), Elżbieta Lukasiewicz (UKW), Janusz Maciaszek (UL), Jacek Malinowski (IFiS PAN), Paweł Mazanka (UKSW), Tylor McNabb (Saint Francis University, USA), Piotr Stanisław Mazur (AIK), Ryszard Moń (UKSW), Ewa Odoj (AIK), Marek Pąkciński (IBL PAN), Joanna Pędzisz (UMCS), Paweł Pijas (UG), Robert Piłat (UKSW), Grzegorz Polak (UMCS), Zenon Roskal (KUL), Tomasz Rzepiński (UAM), Wojciech Sady (UP, Kraków), Krzysztof Saja (USz), Maciej Sendłak (UW), Jan Skoczyński (UJ), Jesus Huerta de Soto (King Juan Carlos University of Madrid, Spain), Artur Szutta (UG), Tomasz Tiuryn (UW), Marcin Tkaczyk (KUL), Zita Toth (King's College London, UK), Mirosław Twardowski (URz), Joanna Usakiewicz (UwB), Monika Walczak (KUL), Jan Woleński (UJ), Ryszard Zajączkowski (KUL), Marcin Zdrenka (UMK), Renata Ziemińska (USz)

2021

Maciej Bała (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Rui Gabriel Caldeira (University of Coimbra, Portugal), Cezary Cieśliński (University of Warsaw, Poland), Jan Czerniawski (Jagiellonian University in Kraków, Poland), Zbigniew Drozdowicz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Piotr Duchliński (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland), Tomasz Duma (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Dominika Dzwonkowska (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Francesca Fantasia (Freie Universität Berlin, Germany), Joanna Gómicka-Kalinowska (University of Warsaw, Poland), Stephen R. Grimm (Fordham University, USA), Jean-Baptiste Guillon (University of Navarra, Spain), Jan Hertrich-Woleński (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Jacek Hołówka (Lazarski University, Warsaw, Poland), Jacek Jadacki (University of Warsaw, Poland), Jarosław Jagiełło (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland), Stanisław Janeczek (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Wacław Janikowski (University of Szczecin, Poland), Jacek Jarocki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Ryszard Kleszcz (University of Lodz, Poland), Martyna Koszkało (University of Gdansk, Poland), Kazimierz Krajewski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Krystyna Krauze-Błachowicz (University of Warsaw, Poland), Robert Kublikowski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Peter Samuel Kucer (Holy Apostels College & Seminary, USA), Sławomir Leciejewski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Agnieszka Lekka-Kowalik (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Anna Lemańska (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Dariusz Lukasiewicz (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland), Damian Luty (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Janusz Maciaszek (University of Lodz, Poland), Paweł Mazanka (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Ryszard Moń (Catholic Academy in Warsaw, Poland), Joanna Odrowąż-Sypniewska (University of Warsaw, Poland), Dariusz Oko (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland), Marek Pepliński (University of Gdansk, Poland), Robert Piłat (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Robert Poczobut (University of Bialystok, Poland), Roger Pouivet (Universite de Lorraine), Robert Ptaszek (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Piotr Roszak (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Janusz Salamon (Charles University, Prague, Czech Republik), Janusz Sytnik-Czetwertyński (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland), Tadeusz Szubka (University of Szczecin, Poland), Jerzy Tupikowski (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland), Zbigniew Tworak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Tomasz Zarębski (University of Lower Silesia, Poland), Mohammad Saleh Zarepour (University of Birmingham, United Kingdom), Ireneusz Ziemiński (University of Szczecin, Poland)

2020

J.C. Beall (University of Notre Dame), Andrzej Bronk (KUL), Anna Brożek (UW), Pablo Castro (Universidad Nacional de Rio Cuarto Argentína), Arkadiusz Chrudzimski (UJ), Fluimin Dong (Zhejiang University), Piotr Duchiiński (Ignatianum), Werner Euler (UFSC), Samuel Fletcher (University of Minnesota), Jan Hertrieh-Woleński (WSIiZ), Marek Hetmański (UMCS), Tomasz Jarmużek (UMK), Jacek Jarocki (KUL), Fengkui Ju (KUL), Joanna Judycka (UG), Stanisław Judycki (UG), Paweł Kawalec (KUL), Tomasz Kąkol (UG), Kazimierz Krajewski (KUL), Jan Krokos (UKSW), Piotr Kulicki (KUL), Yanjun Li (Fordham University), Piotr Łaciak (UŚ), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Marek Maciejczak (PW), Jacek Malinowski (IFIS PAN), Ryszard Mordarski (UKW), Krystyna Mruczek-Nasieniewska (UMK), Roman Murawski (UAM), Krzysztof Narecki (KUL), Andrzej Noras (UŚ), Robert Poczobut (UwB), Robert Piłat (UKSW), Witold Płotka (UKSW), Jerzy Pogonowski (UAM), Paweł Polak (UPJPII), Roger Pouivet (Université de Lorraine), Robert Ptaszek (KUL), Mohammed Abouelleil Rashed (University of London), Marek Rosiak (UŁ), Zenon Roskal (KUL), Marta Soniewicka (UJ), Krzysztof Stachewicz (UAM), Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krzysztof Szymanek (UŚ), Adam Świeżyński (UKSW), Kordula Świętorzecka (UKSW), Marcin Tkaczyk (KUL), Kazimierz Wolsza (UO), Wojciech Załuski (UJ), Józef Zon (KUL), Władysław Zuziak (UKSW)

2019

Erik Aasland (Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA USA), Tomasz Bigaj (UW), Barbara Chyrowicz (KUL), Tadeusz Ciecierski (UW), Jerzy Dadaczynski (UPJPII), Józef Dębowski (UWM), Janusz Dobieszewski (UW), Gabe Dupre (University of California, Los Angeles), Anna Głąb (KUL), Grzegorz Hołub (UPJPII), Jacek Juliusz Jadacki (Profesor Emeritus UW), Honorata Jakuszko (UMCS), Stanisław Janeczek (KUL), Jacek Jaśtal (PK), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Marcin Karas (UJ), Jerzy Kopania (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Tomasz Kupś (UMK), Andrzej M. Kaniowski (UŁ), Andrzej Kapusta (UMCS), Ryszard Kleszcz (UŁ), Martyna Koszkało (UG), Krystyna Krauze-Błachowicz (UW), Chenyang Li (Nanyang Technological University), David Lutz (University of Notre Dame), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Paweł Mazanka (UKSW), Ryszard Mordarski (UKW), Adam Olszewski (UPJPII), Marek Piwowarczyk (KUL), Jerzy Pogonowski (UAM), Dorota Probucka (UP), Marek Rembierz (US), Paweł Rojek (UJ), Lubos Rojka (Pontifical Gregorian University), Krzysztof Saja (US), Tomasz Sieczkowski (UŁ), Krzysztof Stachewicz (AMU), Tomasz Stefaniuk (UMCS), Tadeusz Szubka (US), Krzysztof Wójtowicz (UW), Renata Ziemiñska (US), Władysław Zuziak (UPJPII), Wojciech Żełaniec (UG), Marek Piechowiak (SWPS), Katarzyna de Lazari-Radek (UŁ), Zbigniew Nerczuk (UMK), Joanna Mysona Byrska (UPJPII), Piotr Roszak (UMK), Zhihua Yao (Chinese University of Hong Kong), Paul J. Wojda (University of St. Thomas), Adrian Reimers (University of Notre Dame), Jesús Huerta de Soto (King Juan Carlos University), Balázs M. Mezei (Péter Pázmány Catholic University), James Sterba (University of Notre Dame), Tarik Ziyad Gulcu (Ankara University), Peter Wicks (Elm Institute), Kenneth R. Westphal (Bogaziçi Üniversitesi)

2018

Joseph C. A. Agbakoba (University of Nigeria), Gianfranco Basti (Pontifical Lateran University), Michał Bizoń (UJ), Andrzej Bronk (KUL), Piotr Bylica (UZ), Tadeusz Ciecierski (UW), Him Cheung (Chinese Universisty of Hong Kong), Daniele Chiffi (Tallinn University of Technology), Alexandre Costa-Leite (University of Brasilia), Max Cresswell (Victoria University of Wellington), Stephen Davies (University of Auckland), Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Marco Fenici (Bilkent University), Raffaela Giovagnoli (Pontifical Lateran University), Anna Głąb (KUL), Adam Grobler (UO), Piotr Gutowski (KUL), Wojciech Grygiel (UPJPII), John Haught (Georgetown University), Erkki Huovinen (Royal College of Music in Stockholm), Lesław Hostyński (UMCS), Marcin Iwanicki (KUL), Stanisław Janeczek (KUL), Jacek Jaśtal (PK), Tomasz Jarmużek (UMK), Joanna Judycka (UG), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Anna Kawalec (KUL), Paweł Kawalec (KUL), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Andrzej Kaniowski (UW), Katarzyna Kijania-Placek (UJ), Ryszard Kleszcz (UŁ), Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (UJ), Monika Komsta (KUL), Martyna Koszkało (UG), Stanisław Krajewski (UW), Thomas Lepeltier, Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski), Robert Lurtz (Brooklyn College, CUNY), Paweł Łuków (UW), Paweł Mazanka (UKSW), , Baptiste Mélès (CNRS, Université de Lorraine — Université de Strasbourg), Paul McNamara (University of New Hampshire), Ryszard Mordarski (UKW), Piotr Mróz (UJ), Jacek Migasiński (UW), Justyna Miklaszewska (UJ), Marek Nasieniewski (UMK), Lucius T. Outlaw (Vanderbilt University), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Tadeusz Pabjan (UPJPII), Anita Pacholik-Żuromska (UMK), Marek Pepliński (UG), Zdzisława Piątek (UJ), Robert Piłat (UKSW), Piotr Przybysz (UAM), Nicolasa Reschera (University of Pittsburgh), Olivier Roy (University of Bayreuth), Zenon Roskal (KUL), Zuzanna Rucińska (Leiden University), Wojciech Starzyński (IFiS PAN), Mateusz Stróżyński (UAM), Andrzej Szahaj (UMK), Tadeusz Szubka (USz), Natasza Szutta (UG), Andrzej Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Cezary Taracha (KUL), Jacek Tomczyk (UKSW), Charles Verharen (Howard University), Elly Vintadis (American College of Greece), Toshiharu Waragai (Tokyo Institute of Technology), Naftali Weinberger (Tilburg University), Krzysztof Wieczorek (UO),, Maciej Witek (US), Timothy Williamson (University of Oxford), Marek Wójtowicz (US), Urszula Wybraniec-Skardowska (UO), Michał Zawidzki (UŁ), Renata Ziemińska (USz), Władysław Zuziak (UKSW), Dorota Zygmuntowicz (IFiS PAN), Urszula Żegleń (UMK), Tomasz Żuradzki (UJ)

2017

Artur Andrzejuk (UKSW), Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut), Robert Biłat (PW), Agata Bielik-Robson (IFiS PAN), Michał Bizoń (UJ), Kenneth Boyce (University of Missouri), Małgorzata Borkowska-Nowak (KUL), Grzegorz Bugajak (UPJPII), Richard Cross (University of Norte Dame), Marek Demiański (UW), Stefano Di Bella (Universitá degli Studi di Milano), Janusz Dobieszewski (UJ), Stanisław Gałkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie), Marek Gensler (UŁ), Anna Głąb (KUL), Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN), ks. Jacek Golbiak (KUL), Joanna Golińska-Pilarek (UW), Stephen Grimm (Fordham University), Adam Grzeliński (UMK), Jacek Gurczyński (UMCS), Piotr Gutowski (KUL), Mateusz Hohol (IFiS PAN), Marcin Iwanicki (KUL), Honorata Jakuszko (UMCS), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Janusz Kaczmarek (UŁ), Marcin Karas (UJ), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Tomasz Kąkol (UG), Jan Kiełbasa (UJ), Martyna Koszkało (UG), Monika Komsta (KUL), Leszek Kopciuch (UMCS), Roman Kubicki (UAM), Andrzej Kucner (UWM), Piotr Kulicki (KUL), Tomasz Kupś (UMK), Adrian Kuźniar (UW), Andrzej de Lazari (AHE), Marek Lechniak (KUL), Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Piotr Łaciak (UŚ), Marek Maciejczak (PW), Sergio Ernesto Mainoldi (Fondazione Ezio Franceschini we Florencji), Monika Michałowska (UM w Łodzi), Dermot Moran (University College Dublin), Ryszard Mordarski (UKW), ks. Piotr Moskal (KUL), Teresa Obolewich (UPJPII), Adam Olszewski (UPJPII), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Eugenio Orlandelli (Universita degli Studi di Bologna), Mateusz Penczek (UŚ), Marek Piechowiak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Robert Piłat (UKSW), Marek Piwowarczyk (KUL), Jerzy Pogonowski (UAM), Marek Pyka (UMCS), Paweł Rojek (UJ), Marek Rosiak (UŁ), Piotr Roszak (UMK), Mirosław Rutkowski (US), Wojciech Sady (UP KEN), Paweł Sajdek (UP KEN), Bartłomiej Skowron (PW), Andrzej Stefańczyk (KUL), Tomasz Stegliński (UŁ), Katarzyna Stępień (KUL), Wojciech Suchoń (UJ), Jacek Surzyn (UŚ), Andrzej Szahaj (UMK), Tadeusz Szubka (Cambridge University, USz), Natasza Szutta (UG), Kordula Świętorzecka (UKSW), Rafał Tichy (UW), Zita V. Toth (Fordham University, Conception Seminary College), Marcin Trepczyński (UW), Joanna Usakiewicz (UwB), Barbara Ventarola (Univerität Berlin), Thomas M. Ward (Baylor University), Michał Wendland (UAM), ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Krakowie), Anna Wójtowicz (UW), Paweł Zeidler (UAM), Sandra Zakutna (University of Presov), Jacek Zieliński (UWr), Ireneusz Ziemiński (USz), Jolanta Żelazna (UMK)

2016

Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut w Bonn), Wanda Bajor (KUL), ks. Grzegorz Bugajak (UKSW), Rocco Buttiglione (Universita degli studi Internazionali di Roma), John Cottingham (University of Reading), Magdalena Danielewiczowa (UW), Robert A. Delfino (St. John’s University), Janusz Dobieszewski (UW), Zbigniew Drozdowicz (UAM), ks. Wiesław Dyk (US), Stanisław Gałkowski (Ignatianum), Georg Gasser (Universität Innsbruck), Samuel Gregg (Acton Institute), Adam Grzeliński (UMK), Przemysław Gut (KUL), William Hasker (Hungtington University), Marek Hetmański (UMCS), Honorata Jakuszko (UMCS), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Andrzej Kapusta (UMCS), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Gaven Kerr OP (Newman College Ireland), Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie), Leszek Kopciuch (UMCS), Honorata Korpikiewicz (UAM), Artur Koterski (UMCS), Andrzej Kucner (UWM), Marek Lechniak (KUL), Sławomir Leciejewski (UAM), Damian Leszczyński (UWr), Piotr Leśniewski (UAM), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Janusz Michał Czelakowski (UO), Marcin Miłkowski (IFiS PAN), ks. Piotr Moskal (KUL), Paul O’Grady (Trinity College Dublin), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Kenneth L. Pearce (Trinity College Dublin), Andrzej Pietruszczak (UMK), Marek Piwowarczyk (KUL), Brian Pocock Boeninger (Providence College), ks. Andrzej Rogalski (PWSTE w Jarosławiu), Paweł Sajdek (UP), John L. Schellenberg (Mount Saint Vincent University), Adrianna Schetz (US), Daniel Schneider (Haifa University), Maciej Soin (IFiS PAN), Leszek Sokołowski (UJ), Andrzej Stefańczyk (KUL), Paweł Stróżak (KUL), Richard Swinburne (University of Oxford), Andrzej Szahaj (UMK), Artur Szutta (UG), Kordula Świętorzecka (UKSW), Kazimierz Świrydowicz (UAM), Kevin Timpe (Northwest Nazarene University), Robert Trypuz (KUL), ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Krzysztof Wójtowicz (UW), Renata Ziemińska (US)

2015

Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut w Bonn), Wanda Bajor (KUL), Paul Richard Blum (Loyola University Maryland), Krzysztof Bochenek (UR), Ks. Adam Filipowicz (UKSW), Adam Grzeliński (UMK), Arkadiusz Gut (KUL), Przemysław Gut (KUL), Piotr Gutowski (KUL), Marcin Iwanicki (KUL), Honorata Jakuszko (UMCS), ks. Stanisław Janeczek (KUL), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Dariusz Juruś (UŚ), Andrzej Kapusta (UMCS), Jan Kłos (KUL), Jerzy Kopania (WSAP), Paweł Krupa OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie), Roman Kubicki (UAM), Damian Leszczyński (UWr), Justyna Miklaszewska (UJ), Ks. Ryszard Moń (UKSW), ks. Piotr Moskal (KUL), Andrzej Jan Noras (UŚ), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Bogusław Paź (UWr), Romuald Piekarski (UG), Robert Poczobut (UwB), Harald Schwaetzer (Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte), Phillip Sloan (University of Notre Dame), Maria Jesus Soto-Bruna (Universidad de Navarra), Wojciech Starzyński (IFiS PAN), Andrzej Stefańczyk (KUL), Tomasz Stegliński (UŁ), Piotr Szałek (University of Cambridge), Mariam Thalos (University of Utah), Joanna Usakiewicz (UwB), Ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Linda T. Zagzebski (University of Oklahoma)

2014

Ks. Maciej Bała (UKSW), Piotr Bylica (UZ), Alex Chafuen (Acton Institute for the Study of Religion and Liberty), Joe Friggieri (University of Malta), Adam Grzeliński (UMK), Arkadiusz Gudaniec (KUL), Przemysław Gut (KUL), Harriet Hustis (College of New Jersey), Kazimierz Jodkowski (UZ), Stanisław Judycki (UG), Janusz Kaczmarek (UŁ), Lilianna Kiejzik (UZ), Leszek Kopciuch (UMCS), ks. Ryszard Kozłowski (AP), Roman Kubicki (UAM), Piotr Kulicki (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Andrzej Łukasik (UMCS), Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), ks. Ryszard Moń (UKSW), ks. Piotr Moskal (KUL), Kazimierz Mrówka (UP), Edward Nieznański (UKSW), ks. Józef Niewiadomski (University of Innsbruck), Furio Pesciego (La Sapienza – Universita di Roma), Andrzej Pietruszczak (UMK), Robert Piotrowski (UZ), Aldona Pobojewska (UŁ), Jerzy Pogonowski (UAM), Roger Pouivet (University of Nancy), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Jacek Rodzeń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zenon Roskal (KUL), Giovanni Salmeri (Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata”), Andrzej Stefańczyk (KUL), Piotr Szałek (University of Cambridge), Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Antoni Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Joanna Usakiewicz (UwB), Marian Wesoły (UAM), Eugeniusz Wojciechowski (UR), Urszula Wybraniec-Skardowska (UO), Ireneusz Ziemiński (US)

2013

Andrzej Biłat (WSPA), Andrew Breeze (University of Navarra), Andrzej Bronk SVD (WSG w Bydgoszczy), Adam Chmielewski (UWr), Bo¿ena Czernecka-Rej (KUL), ks. Jerzy Dadaczyński (UPJPII), Piotr Dehnel (DSW TWP we Wrocławiu), Joe Friggeri (University of Malta), Jerzy Gałkowski (KUL), Stanisław Hałas (UMCS), Andrzej Indrzejczak (U£), ks. Stanisław Janeczek (KUL), Stanisław Judycki (UG), Dariusz Juruś (UŚ), Janusz Kaczmarek (U£), Anna Kawalec (KUL), Tomasz Kąkol (UG), Leszek Koczanowicz (SWPS WZ we Wrocławiu), Leszek Kopciuch (UMCS), Martyna Koszkało (UG), Marcin Koszowy (UwB), Anna Kozanecka-Dymek (KUL), Miłowit Kuniński (UJ), Marek Lechniak (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Stanisław Majdański (KUL), Halina Marlewicz (UJ), Piotr Mazur (Ignatianum), Paweł Mazanka CSsR (UKSW), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Tadeusz Miczka (UŚ), Jadwiga Mizińska (UMCS), ks. Piotr Moskal (KUL), Zbysław Muszyński (UMCS), Andrzej Jan Noras (UŚ), Adam Jerzy Olszewski (UPJPII), Kamila Pacovská (University of Pardubice), Robert Poczobut (UwB), Ewa Podrez (UKSW), Jerzy Pogonowski (UAM), Marcin Rebes (UJ), Paweł Sajdek (KUL), Marek Sokołowski (UWM), Andrzej Stefańczyk (KUL), Andrzej Stoff (UMK), Krzysztof Szymanek (UŚ), Marcin Tkaczyk OFMConv (KUL), Paweł Edward Tomaszewski (PAN), ks. Alfred M. Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Eugeniusz Wojciechowski (UR), ks. Zbigniew Wolak (UJPII), Jacek Wojtysiak (KUL), ks. Stanisław Wszołek (UPJPII), Urszula Barbara Wybraniec-Skardowska (UO), Józef Zon (KUL), Urszula Żegleń (UMK)

2012

Aleksander Bańka (UŚ), Jaromir Brejdak (US), Michał Chaberek, Jan Czerniawski (UJ), Jerzy Dadaczyński (UPJPII), Józef Marceli Dołęga (UKSW), Włodzimierz Godłowski (UO), Adam Grzeliński (UMK), Piotr Gutowski (KUL), Jan Hauska (UKW), Józef Herbut (KUL), Marek Hetmański (UMCS), Krzysztof Hubaczek (US), Marcin Iwanicki (University of Notre Dame), Honorata Jakuszko (UMCS), Tomasz Jarmużek (UMK), Jacek Jaśtal (PK), Kazimierz Jodkowski (UZ), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Helmut Juros (UKSW), Janusz Kaczmarek (UŁ), Małgorzata Kowalewska (UMCS), Kazimierz Krajewski (KUL), Jan Krokos (UKSW), Anna Latawiec (UKSW), Marek Lechniak (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Piotr Leśniak (UO), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Andrzej Łukasik (UMCS), Roman Majeran (KUL), Piotr Makowski (UAM), Robert Marszałek (UW), Paweł Mazanka (UKSW), Janusz Mączka (UPJPII), Jarosław Merecki (PU Laterański), Rafał Misiak (US), Jarosław Mrozek (UG), Edward Nieznański (UKSW), Rafał Sergiusz Niziński (UAM), Bogdan Ogrodnik (ŚOB), Tadeusz Pabjan (UPJPII), Marek Piwowarczyk (KUL), Aldona Pobojewska (UŁ), Ewa Podrez (UKSW), Marek Porwolik (UKSW), Andrzej Półtawski (UKSW), Zenon E. Roskal (KUL), Tomasz Rzepiński (UAM), Dariusz Sagan (UZ), Tadeusz Sierotowicz (UPJPII), Phillip Sloan (University of Notre Dame), Piotr Szałek (KUL), Artur Szutta (UG), Adam Świeżyński (UKSW), Marcin Tkaczyk (KUL), Ryszard Wiśniewski (UMK), Eugeniusz Wojciechowski (UR), Jacek Wojtysiak (KUL), Stanisław Wszołek (UPJPII), Paweł Ziedler (UAM), Renata Ziemińska (US), Ireneusz Ziemiński (US)

2011

Andrzej Bronk, Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Justyna Herda, Stanisław Kiczuk, Honorata Korpikiewicz, Marek Lechniak, Anna Lemańska, Roman Majeran, Zenon E. Roskal, Wojciech Sady, Krzysztof Szewczyk, Marek Szydłowski, Marek Tempczyk, Marcin Tkaczyk, Monika Walczak, Rafał Wierzchosławski, Jacek Wojtysiak, Krzysztof Wójtowicz

2010

Barbara Chyrowicz, Paweł Garbacz, Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Józef Herbut, Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Janeczek, Jacek Jaśtal, Stanisław Judycki, Maciej Kaniowski, Henryk Kiereś, Marek Lechniak, Jacek Łapiński, Roman Majeran, Krzysztof Maślanka, Piotr Pasterczyk, Bogusław Paź, Marek Piwowarczyk, Robert Poczobut, Zenon E. Roskal, Natasza Szutta, Marcin Tkaczyk, Monika Walczak, Jacek Wojtysiak, Edward Iwo Zieliński