The Significance of Open Pension Funds for the Polish Financial Market

  • Wojciech Wyszyński
Keywords: open pension funds; pension system; fully-funded pension funds; financial market; pension reform; stock exchange

Abstract

Open Pension Funds (OFE) operating for the last two decades are part of both social security and financial market. During that time they were subject to many amendments, of which the reform of 2014 was the most crucial. They had substantive and positive influence on the development of the whole financial market and in particular contributed to the strengthening of the Warsaw Stock Exchange position and joint-stock companies listed there. Since the reform introduced in 2014 OFE are not allowed to invest in debt instruments issued or guaranteed by the government and that is the main reason for the engagement in the shares of the domestic companies at the level of 75-80% of assets under management. Unfortunately the OFEs did not contributed so significantly to the development of the markets for the other classes of financial instruments.

References

Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997.

Bitner M., Bukowski M., Pastor K., Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego, WiseEuropa, Warszawa 2016.

Biuletyn Roczny. Rynek OFE 2017, UKNF, Warszawa 2018.

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Analiza na zlecenie IGTE, Deloitte, Warszawa 2015.

Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE, Warszawa 2004.

Góra M., Rozważania o systemie emerytalnym w XXI wieku. Kilka uwag na podstawie polskiego systemu, CASE, Warszawa 2018.

Informacja o działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych, publikacja periodyczna, UKNF, Warszawa.

Kawalec S., Gozdek M., Wpływ rozwiązań dotyczących przyszłości OFE na rynek kapitałowy i rozwój gospodarki, Capital Strategy, Warszawa 2013.

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. F. Chybalski, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Pension Markets in Focus, OECD, Paryż 2017.

Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy, UKNF, Warszawa 2016.

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 roku, UKNF, Warszawa 2014.

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 roku, UKNF, Warszawa 2018.

Stańko D., Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian, raport pod kierownictwem M. Góry, współautorzy A. Chłoń-Domińczak, M. Góra, W. Otto, M. Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010.

Zadłużenie Skarbu Państwa 9/2018. Biuletyn miesięczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2018.

Published
2020-03-06
Section
ARTICLES