The Social-Economic Development of Lublin in Relation to Voivodship Cities of Eastern Poland in the Years 2012-2017

  • Robert Pankiewicz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science
Keywords: social-economic development; voivodship cities of Eastern Poland; factors of social--economic development

Abstract

Voivodship cities play a key role in the social-economic development of each region. They focus most of the economic and social activity of the region. The economic development of cities affects the development of neighboring areas, and the magnitude of this impact depends to a large extent on the importance of the center. The aim of the article is a comparative analysis of the level of social--economic development of voivodship cities of Eastern Poland, based on selected diagnostic features (variables). The source material for the study was data from the Local Data Bank (Statistical Central Office, GUS) for the years 2012 and 2017.

References

Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.

Dej M. (red.) (2016), Raport o stanie polskich miast 2016. Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Encyklopedia PWN (2006), t. I-III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, Warszawa, Wiadomości Statystyczne, nr 7.

Kupiec L. (1995), Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, s. 23-31.

Kupiec L. (2008), Jaki rozwój? Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 31-39.

Marciniak S. (red.) (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nasiłowski M. (2003), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa.

Smętkowski M. (2013), Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniejw okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Warczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, nr 4.

Published
2020-03-06
Section
ARTICLES