Parents' right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family

  • Sylwia Tyl The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: family; parents; child; moral and religious convictions; parents' rights; Charter of the Rights of the Family

Abstract

Charter of the Rights of the Family is a particular document issued by the Holy See in order to show the fundamental family's rights, which should be respected and protected due to family is a natural community. The proper functioning of each family has significant meaning for both Church and state legislation. In particular, it should be noted that parents have a material impact on educating their children. The Holy See in the Charter of the Rights of the Family enumerated rights which should be guaranteed.

The article includes analysis the Charter of the Rights of the Family formulated by the Holy See, particularly the parents' right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions.

At the beginning the Author emphasised specific nature of the Charter of the Rights of the Family which expresses the thought of the Church in this field. It could be considered as sui generis document of the Holy See, partly doctrinal, partially normative.

Natural law is primary source of the Charter of the Rights of the Family what was confirmed in the introduction to this document. The Holy See notices, that parents have the primary right to educate their children, because they have given birth their children. The Character of the Right of the Family does not define the concept of “family”, however family can realize their rights.

There is characterized parents' right to educate their children and the necessity of its protection. It should be emphasised that Holy See called on the states and international organisations to protect the family.

References

Andrzejewski, Marek. 1999. Prawna ochrona rodziny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Borkowska–Kniołek, Anna. 2011. „Zadania wychowawcze rodziców katolickich w świetle nauczania Prymasa Tysiąclecia.” Studia Prymasowskie 5:111-123.

Dzięga, Andrzej. 2009. „Karta Praw Rodziny – 25 lat później.” W Prawo rodzinne w dobie przemian, red. Piotr Kasprzyk, i Piotr Wiśniewski, 23-39. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dzięga, Andrzej. 2010. „O racjonalności postulatu prawnej podmiotowości rodziny.” W Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. 5, red. Andrzej Dzięga, Marta Greszata-Telusiewicz, Zdzisław Jancewicz, i Piotr Telusiewicz, 11-29. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Góralski, Wojciech. 2007. „Karta Praw Rodziny Ludzkiej (Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej).” W Studia nad małżeństwem i rodziną, red. Wojciech Góralski, 213-222. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ignatowicz, Jerzy, i Mirosław Nazar. 2010. Prawo rodzinne. Warszawa: LexisNexis.

Kawałko, Agnieszka, i Hanna Witczak. 2006. Prawo cywilne – część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Krąpiec, Mieczysław A. 2007. „Rodzina.” W Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, 796-800. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2005. „Podstawy współdziałania między Kościołem i państwem na rzecz małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki.” W Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, red. Józef Krukowski, i Tadeusz Śliwowski, 13-32. Łomża: Redakcja „Głosu Katolickiego”.

Krukowski, Józef. 2007. „Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego wychowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie polskim – wprowadzenie do problematyki.” W Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. Józef Krukowski, i Andrzej Maćkowski, 13-28. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Maryniarczyk, Andrzej. 2008. „Prawa rodziny – między treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym.” W 25 lat Karty Praw Rodziny. Aktualność i wartość przesłania, red. Włodzimierz Wieczorek, i Mirosław Brzeziński, 24-42. Lublin: Polihymnia.

Pawluk, Tadeusz. 1999. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Sitarz, Mirosław. 2005. „Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym.” W Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, red. Józef Krukowski, i Tadeusz Śliwowski, 137-157. Łomża: Redakcja „Głosu Katolickiego”.

Smyczyński, Tadeusz. 2007. „Prawa i obowiązki rodziców względem małoletnich dzieci w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.” W Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. Józef Krukowski, i Andrzej Maćkowski, 73-83. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Smyczyński, Tadeusz. 2009. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wyd. 5. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Sokołowski, Tomasz. 2010. Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Wyd. 5. Poznań: Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski.

Stawniak, Henryk. 2007. „Prawa i obowiązki rodziców w zakresie moralnego i religijnego wychowania dzieci w Kodeksie Prawa Kanonicznego.” W Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. Józef Krukowski, i Andrzej Maćkowski, 29-45. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szczot, Elżbieta. 2010. Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sztychmiler, Ryszard. 1997. „Prawa rodziny w prawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II.” W Zagadnienia Praw Rodziny. XII Dni Praw Człowieka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1994, red. Jerzy Rebeta, 59-73. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Sztychmiler, Ryszard. 2006. „Prawa małżonków i rodziny w prawie kanonicznym.” W Rodzina i społeczeństwo wczoraj i dziś, red. Florian Lempa, i Sebastiano Tafaro, 174-184. Białystok: Temida 2.

Published
2020-02-27
Section
Articles