Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church

  • Paweł Zając The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: Governing Council; Personal Ordinariates for Anglicans; collective body; Ordinary

Abstract

The article presents the norms regarding the composition, mandate and functioning of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans, established under the Apostolic Constitution of Benedict XVI Anglicanorum coetibus and Complementary Norms issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith.

The Governing Council is an obligatory collective body invoked in each Personal Ordinariate. It is composed of at least six priests. It exercises the functions specified in the Code of Canon Law of 1983 for the Presbyteral Council and the College of Consultors, as well as those areas specified in the Complementary Norms.

The Governing Council is created under the Statutes of Council. However in the present day there are Statutes which have not been approved by the Holy See. The Author concentrates on the norms contained in the Code of Canon Law 1983 applied by the Presbyteral Council and the College of Consultors adapting them to the specificity of the Governing Council.

References

Arrieta, Juan Ignatio. 2010. „Gli Ordinariati Personali.” Ius Ecclesiae 22:151-172.

Dubiel, Stanisław. 2007. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Huels, John M. 2010. „Canonical Comments on Anglicanorum Coetibus.” Worship 84:237-253.

Krukowski, Józef. 2004. „Kolegium konsultorów. Struktura i kompetencje.” W Struktury kolegialne w Kościele partykularnym: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, red. Józef Krukowski, i Tomasz Rozkrut, 95-107. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Majer, Piotr. 2010. „Nowa hierarchiczna struktura personalna w Kościele katolickim. Konstytucja apostolska Anglicanorum coetibus z 4 IX 2009 roku.” W Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Helena Pietrzak, 353-367. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sitarz, Mirosław. 1999. Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2004. „Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody kolegialnych organów konsultacyjnych.” W Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, red. Józef Krukowski, i Tomasz Rozkrut, 127-144. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Sitarz, Mirosław. 2005. „Synod diecezjalny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 333-344. Poznań: Pallottinum.

Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2020-02-27
Section
Articles