Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)

  • Piotr Grzegorzewicz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: beatification; canonization law; private cult; opinion of holiness

Abstract

The purpose of this article is to show the prospects of initiating the beatification proceedings of Fr Theodor Christoph under the canonization law in force. The work is based on: Apostolic Constitution Divinus perfectionis Magister of John Paul II, Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum of the Congregation for the Causes of Saints and Sanctorum Mater. Instruction for conducting diocesan or eparchial inquiries in the causes of saints.

The article includes the opinion of holiness which is one of the most important affairs in the canonization process, the private cult and opinion of special grace as prerequisites enabling to initiate the beatification proceedings. The historical and current status of Fr Christoph's case is taken into account in prospect of preparation for initiating of the beatification proceedings.

Fr Christoph's case has not yet been completed. The legal action to initiate beatification proceedings in Diocese of Gliwice has been not taken. This case is still in the phase of preparation. The documents gathered in the case are insufficient.

The decision regarding the initiating of beatification proceedings for Fr Christoph's belongs to the competent authority in the Church.

References

Bar, Wiesław i Lidia Fiejdasz, red. 2010. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dąbski, T. 2000. Opinia świętości w postępowaniu kanonizacyjnym. Lublin, mps.

Eszer, Ambrogio. 2001a. „L’autentica fama di santità ed il suo fondamento.” W Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. Piotr Stanisz, 11-44. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Tł. pol. w streszczeniu: Miziński, Artur. „Autentyczna opinia świętości i jej fundament.” 45-53.

Eszer, Ambrogio. 2001b. „Miracoli et altri segni Divini. Considerazioni dogmatico-storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi.” W Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. Antoni Dębiński, Wiesław Bar, i Piotr Stanisz, 435-461. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. Tł. pol.: Miziński, Artur. „Cuda oraz inne znaki Boskie. Rozważania dogmatyczno-historyczne ze szczególnym odniesieniem do spraw świętych.” 461-463.

Famuła, Antoni, red. 1998. Miasteczko Śląskie. Parafia i kościół Wniebowzięcia NMP. Miasteczko Śląskie: „Zamiast” na zlec. Parafii Wniebowzięcia NMP.

Gierałtowski, Tomasz. 2009. Znaczenie kultu prywatnego kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych. Białystok: Wydawnictwo BUK.

Gutiérrez, José Luis. 2001. „Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause di canonizzazione.” W Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. Piotr Stanisz, 55-73. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Tł. pol.: Miziński, Artur. „Procesowy charakter instrukcji diecezjalnej w sprawach kanonizacyjnych.” 75-94.

Karwat, K. 1993. „Kandydat na ołtarze.” Dziennik Zachodni.

Klapuch, Gustaw. 1993. „Śladami ks. T. Christopha.” Gość Niedzielny Gliwicki, nr 46, 14 listopada.

Kopiec, Jan. 1994. „Historyczne przesłanki powstania Metropolii Górnośląskiej.” W Metropolia Katowicka-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości, red. Wojciech Świątkiewicz, i Janusz Wycisło, 9-21. Katowice: Instytut Górnośląski.

Kopiec, Jan. 1999. Diecezja Gliwicka. Dzieje i współczesność. Gliwice: Wydawnictwo Świętego Krzyża.

Kostka, B. Ks. Teodor Christof – śląski Viannej. [b.m.r.w.].

Koziełek, Alojzy. 1997. Sługa Boży Teodor Christoph, świątobliwy proboszcz śląski. Wyd. 2. Gliwice: staraniem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

Maroń, Franciszek. 1979. „Christoph Teodor.” W Encyklopedia Katolicka, t. 3, 278. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Misztal, Henryk. 1996a. „Elementy prawno-kanoniczne świętości kanonizacyjnej w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:171-197.

Misztal, Henryk. 1996b. „Prawnokanoniczne pojęcie kanonizacji w Kościele Zachodnim.” Roczniki Nauk Prawnych 6:87-108.

Misztal, Henryk. 2003. Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii. Procedura. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

Misztal, Henryk. 2008. Sanctorum Mater. Komentarz. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Piełka, Konst. 1926. „Ks. proboszcz Teodor Christoph w Miasteczku pow. tarnogórskim.” Gość Niedzielny 4, nr 11:5-6.

Pluta, Jan. 1993a. „Szkoła im. Ks. Theodora Christopha.” Gość Niedzielny Gliwicki, nr 43, 24 października.

Pluta, Jan. 1993b. „„Weźcie Ją w swoje życie”.” Gość Niedzielny Gliwicki, nr 18.

Pluta, Jan. 1994. „Film o „śląskim Vianneyu”.” Gość Niedzielny, nr 7.

Praśkiewicz, Szczepan, red. 2009. Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Pyrchała, Paweł. 2000. Ksiądz Teodor Christoph. Duszpasterz śląski. Gliwice: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.

Szramek, Emil. 1937. „Christoph Teodor.” W Polski słownik biograficzny, t. 3, 445-446. Kraków: nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Wolna, H. 1961. „Na śladach ks. Teodora.” Życie Katolickie 8:1-2.

Wroński, Marek, do dr. przygotował, wstępem i przypisami opatrzył. 1999. Kronika. Zapiski parafialne ks. Theodora Christopha (lata 1871-1892). Tarnowskie Góry: Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego.

Wroński, Marek. 1993. „Obchody 100-lecia śmierci ks. Theodora Christopha.” Gość Niedzielny Gliwicki, nr 11.

Wroński, Marek. 1997. Miasteczko Śląskie dawniej i dziś. Miasteczko Śląskie: na zlec. Urzędu Miejskiego.

Wroński, Marek. 1999. „Ks. Teodor Christoph duszpasterz według Serca Jezusowego.” W Kronika. Zapiski parafialne ks. Theodora Christopha (lata 1871-1892), do dr. przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Marek Wroński, 24. Tarnowskie Góry: Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego.

Published
2020-02-27
Section
Articles