Pastoral Care of People in an Irregular Union in the Light of the Directives Contained in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris laetitia

Keywords: Apostolic Exhortation Amoris laetitia, canonical marriage, irregular union, pastoral care

Abstract

In the presented contributive elaboration, the author considered the problem of pastoral care of people in an irregular union in the light of the directives contained in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris laetitia. Based on the analysis of the papal document and the canonists’ comments to its guidelines, author showed that the problem of the faithful living in irregular unions is not only a pastoral challenge, but also a legal one. In his opinion, the problem of pastoral care raised in the article remains an open question. In his opinion, the individual directives presented in the study, should not be viewed separately, but integrally. Shaping consciences, teaching the full truth about marriage, integrating with the Church community, or finally very pragmatic conclusions regarding the use of rights and their limitation may complement each other; they should be applied not selectively, but adequately to the existing conditions.

References

Coccopalmerio, Francesco. 2017. Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Dzierżon, Ginter. 2019. „Ewolucyjny charakter reform papieża Franciszka w prawie małżeńskim.” Ius Matrimoniale 30, nr 1:5-16.

Dzierżon, Ginter. 2021. „Interpretacja ustawy zgodnie z kan. 18 KPK.” Studia Redemtporystowskie 19, nr 1:295-307.

Franceschi, Hector. 2019. La dimensione giuridica nella pastorale familiare alla luce dell’ «Amoris laetitia», W Diritto canonico e „Amoris laetitia”, red. Associazione Canonistica Italiana, 25-47. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Góralski, Wojciech. 2016a. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka. Poznań: Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha.

Góralski, Wojciech. 2016b. Sprawiedliwość czy miłosierdzie? Problem Komunii Świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w małżeństwie cywilnym. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Gręźlikowski, Janusz. 2017. „Implikacje prawno-duszpasterskie adhortacji «Amoris laetitia».” Studia Włocławskie 19, nr 1:333-50.

Janczewski, Zbigniew. 2017. „Dopuszczenie do sakramentów wtajemniczenia osoby w nieregularnej sytuacji małżeńskiej.” W Dyskusje nad „Amoris laetitia”, red. Piotr Kroczek, 47-68. Kraków: Wydawnictwo Naukowe.

Kmiecik, Barbara. 2017. „Towarzyszenie duchowe małżonkom i osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle adhortacji Amoris laetitia.” Family Forum 7, nr 1:107-24. https://doi.org/10.25167/FF/2017/107-124

Krajczyński, Jan. 2017a. „Droga rozeznawania. Pomoc dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.” Ius Matrimoniale 28, nr 2:17-45.

Krajczyński, Jan. 2017b. Rozeznawanie sytuacji osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Kraków: Homo Dei.

Kućko, Wojciech. 2020. „Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej.” Colloquia Theologica Ottoniana 36, nr 1:197-219.

Majer, Piotr. 2019. „Czy adhortacja „Amoris laetitia” zmieniła kan. 915 kpk?” Prawo Kanoniczne 62, nr 4:106-109.

Polak, Mieczysław. 2018. „Między ograniczonością ludzką a prawem Bożym. Duszpasterstwo miłosierdzia w sytuacjach nieregularnych.” Teologia i Moralność 13, nr 1: 195-207. https://doi.org/10.14746/tim

Rojowski, Leszek. 2018. „Włączanie wiernych w sytuacjach nieregularnych w życie wspólnoty Kościoła.” Polonia Sacra 22, nr 4:87-106.

Varone, Vincenzo. 2019. „L’accessibilità al processo di nullità del matrimonio.” W Diritto canonico e „Amoris laetitia”, 225-31. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Wójcik, Andrzej. 2017. „Czy elementy prawdziwego małżeństwa można odnaleźć w sytuacjach nieregularnych?” W Dyskusje nad „Amoris laetitia”, red. Piotr Kroczek, 95-112. Kraków: Wydawnictwo Naukowe.

Zurzycki, Michał M. 2019. „Ósmy rozdział adhortacji Amoris laetitia w interpretacji kardynała F. Coccopalmerio.” Teologia i Człowiek 47, nr 3:115-28. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.032

Published
2022-12-30
Section
Articles