Seminar “State–Church Relations in the Political and Legal Thought”. Toruń, 30 May 2022

References

Białkowski, Michał. 2008. Oaza na Mostowej. Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-2007). Toruń–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza FINNA.

Boike, Paweł. 2021. Rec.: ,,Tomasz Snarski. Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem, a filozofią i teologią, Warszawa 2021, Biblioteka Więzi, ss. 190.” Civitas et Lex 3:83-86.

Kurkowski, Michał, red. 2021. „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego.” https://muzeum.torun.pl/wp-content/uploads/2021/11/Krolewskie-miasto-%E2%80%93-trzy-stulecia-przemian-kultury-artystycznej-Torunia-1454-1793.-Wystawa-na-160-lecie-Muzeum-Okregowego.pdf [dostęp: 02.06.2022].

Maroń, Grzegorz. 2018. Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Miętek, Agata. 2009. ,,Nowa teoria prawa naturalnego. Główne konteksty i problemy.” Dialogi Polityczne 9:277-83.

Salmonowicz, Stanisław. 2014. Życie jak osioł ucieka. Bydgoszcz–Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej.

Snarski, Tomasz. 2021. Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem, a filozofią i teologią. Warszawa: Biblioteka ,,Więzi”.

Winiarski, Bohdan. 1937. ,,Zagadnienia organizacji studiów prawniczych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:129-204.

Published
2022-12-30
Section
Reports