Criminological Aspects of Homelessness. Selected Issues

Keywords: homelessness, homeless person, criminology, crime, victim

Abstract

Homelessness is undoubtedly a complicated social problem that generates numerous difficulties for functioning of individuals and communities, not only in Poland or Europe, but also throughout the world. The socio-economic changes that took place in Poland after 1989 led to the economic stratification of Polish society and consequently caused an increase in the number of homeless people who were unable to cope with the changing conditions. The quality of their lives began to deteriorate on many levels. The article considers the problem of homelessness in a criminological aspect, as there is a connection between homelessness and criminality. Homeless people commit criminal offences, but on the other hand, they frequently fall victim to crime.

References

Bartosz, Bogna, i Ewa Błażej. 1995. O doświadczeniach bezdomności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Basińska, Małgorzata, Izabela Grzonkowska, i Elżbieta Kwidzińska. 2014. „Przyczyny i czas pozostawania w bezdomności mężczyzn a ich percepcja siebie w relacjach z innymi ludźmi.” W Osoby bezdomne: psychologiczne aspekty ich funkcjonowania, red. Małgorzata Basińska, 83-120. Bydgoszcz: Fundacja Salvus.

Chwaszcz, Joanna. 2008. Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dębski, Maciej. 2010. „Przyczyny bezdomności i powody pozostawiania w niej. Typologie i kwestie sporne.” W Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty, red. Maciej Dębski, 52-95. Gdańsk: MISIURO.

Duda, Małgorzata. 2008. Bezdomność. Trudny problem społeczny. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Hołyst, Brunon. 2007. „Bezdomność.” W Kryminologia, red. Brunon Hołyst, 975-93. Warszawa: LexisNexis.

Hołyst, Brunon. 2011. Wiktymologia. Warszawa: LexisNexis.

Hołyst, Brunon. 2018. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Moraczewska, Barbara. 2013. „Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych.” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość t. X, 113-28.

Piekut-Brodzka, Danuta. 2000. O bezdomności i bezdomnych. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Piekut-Brodzka, Danuta. 2006. Bezdomność. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Przygoda, Daniel. 2020. „Wybrane zagadnienia bezdomności w aspekcie kryminologicznym.” Praca socjalna 35:154-67.

Sołtysiak, Teresa. 1999. „Powiązania bezdomności z zachowaniami patologicznymi.” Problemy alkoholizmu 2-3:13-15.

Stankiewicz, Leszek. 2002. Zrozumieć bezdomność. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Truskolaska, Emilia M. 2019. Kryminologiczne aspekty bezdomności. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Published
2021-12-15
Section
Articles