Circumstances Excluding the Conclusion of Marriage in the 1983 Code of Canon Law

Keywords: marriage impediments, marriage contract, matrimonial law, canon law, canonical marriage

Abstract

The 1983 Code of Canon Law establishes circumstances that preclude marriage, also referred to as marital impediments. The existence of marital impediments is intended to legally protect the institution of marriage, not to limit the right to marry. The catalog of these circumstances includes 12 marriage impediments: the impediment of age, impotence, the marriage tie, difference of religions, holy orders, public eternal vow of purity, abduction, spousal suicide, consanguinity, affinity, public decency, and legal kinship. These impediments are distinguished by their source, scope, duration, time of origin, degree of certainty, and dispensability. This article presents not only the individual impediments, but also defines the concept of impediment and their typology.

References

Dzierżon, Ginter. 2016. „Przeszkoda wieku.” W Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. Wojciech Góralski, 67-90, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2006. „Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym.” Ius Matrimoniale 11 (17):19-51.

Góralski, Wojciech. 2011a. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Góralski, Wojciech. 2011b. „Tytuł VII. Małżeństwo.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 250-310. Poznań: Pallottinum.

Gręźlikowski, Janusz. 2012. „Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła religijnego.” Prawo Kanoniczne 55, nr 3:73-93.

Kamiński, Rafał. 2017. „Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym.” W Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia, red. Anna Chciałowska, Kaja Niewiadomska, i Marta Olkowicz, 33-70. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Krajczyński, Jan. 2012. „Przeszkody małżeńskie wynikające z godności osoby.” Prawo Kanoniczne 55 nr 3:53-72.

Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Published
2021-12-15
Section
Articles