Establishing Social Cooperatives by Church Legal Entities

Keywords: social cooperative, church legal person, charity, poor people, human dignity

Abstract

The article presents the issues of establishing social cooperatives by church legal entities. First, a historical outline of charity and cooperative activities is presented, and then the issue of the definition of a social cooperative in accordance with Polish law. Then, the legal basis for the rights of church legal persons to establish social cooperatives and the specificity of the statute of these cooperatives are presented. The final conclusions are presented in the last part of the article.

References

Dominowska, Joanna. 2017. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jedlińska, Martyna. 2020. „Spółdzielnie socjalne.” W System prawa prywatnego. T. 21: Prawo spółdzielcze, red. Krzysztof Pietrzykowski, 794-822. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kocowski, Tadeusz. 2019. „Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo t. 329, 311-21.

Michalik, Andrzej. 2015. Status prawny spółdzielni socjalnych w prawie polskim. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Ziobrowska, Justyna. 2016. „Spółdzielnie socjalne jako przykład rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.” Studia i Prace WNEIZ US 46, nr 2:333-42.

Published
2021-12-15
Section
Articles