Defining Canon Law

Keywords: Church, law, encyclopedia, dictionary, lexicon, definition

Abstract

The point of reference for the considerations are the definitions of canon law, which were included in four Polish encyclopedic publications. Three of them concern canon law and one is focused on law. It also contained the formulation “canon law.” The author presents individual discussions on the issues of canon law, focusing his attention on understanding and defining it. He points to the differences in the approach to the issue between lawyers and canonists, from whose point of view canon law has its theological implications. He also notices the existing differences in the definition of canon law, which are significantly influenced by the orientation in which the authors of individual studies practice canon studies. He concludes that a multifaceted approach to the study of canon law should, as a starting point, measure a clearly defined subject of scientific research and solutions. In this context, he considers the possibility of giving a definition of canon law in its classic sense. He is inclined to assert such an impossibility. Instead, it draws attention to the need to distinguish those elements of the church structure and social relations, thanks to which it is possible to define canon law.

References

Bańko, Mirosław, red. 2005. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baron, Arkadiusz, i Henryk Pietras, red. 2004. Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski. T. 4 (1511-1870). Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.

D’Agostino, Francesco. 1993. Filosofia del diritto. Torino: G. Giappichelli Editore.

Gałkowski, Tomasz. 2014. „Prawo kanoniczne (prawo kościelne).” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2: Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 158-61. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

Gałkowski, Tomasz. 2020. Ogólne zasady prawa w prawie kanonicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Gerosa, Libero. 2005. Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici. Lugano–Varese: EUPRESS FTL.

Gregorowicz, Jan. 1995. Zarys logiki dla prawników. Łódź: Wydawnictwo Grand Gamma.

Krukowski, Józef. 2019. „Prawo kanoniczne.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2207-211. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Leszczyński, Grzegorz, red. 2014. Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2: Prawo kanoniczne. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

Łopatka, Adam. 1995. Encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.

Matwiejuk, Jarosław. 2000. „Prawo kanoniczne.” W Wielka Encyklopedia Prawa, red. Eugeniusz Smoktunowicz, i Cezary Kosikowski, 736. Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Pietrzak, Michał. 2000. „Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych.” W Wielka Encyklopedia Prawa, red. Eugeniusz Smoktunowicz, i Cezary Kosikowski, 754. Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik Prawa Kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław, red. 2019. Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Smoktunowicz, Eugeniusz, i Cezary Kosikowski, red. 2000. Wielka Encyklopedia Prawa. Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Sobański, Remigiusz. 1975. „Wprowadzenie do roli prawa w Kościele”. Prawo Kanoniczne 18, nr 1-2:3-23.

Sobański, Remigiusz. 2001. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. T. 2: Teologia prawa kościelnego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sobański, Remigiusz. 2002. „Kanonista na trzech wydziałach.” Prawo Kanoniczne 45, nr 1-2:21-31.

Szkiłądź, Hipolit, Stanisław Bik, Barbara Pakosz, i in., red. 1982a. Słownik języka polskiego, t. 2, 22. Warszawa: PWN.

Szkiłądź, Hipolit, Stanisław Bik, Barbara Pakosz, i in., red. 1982b. Słownik języka polskiego, t. 3, 257. Warszawa: PWN.

Zieliński, Maciej. 2012. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: LexisNexis.

Published
2021-12-15
Section
Articles