Protection of Personal Data in the Catholic Church in the Light of the EU Regulation No. 2016/67

Keywords: personal data, the Catholic Church, RODO, KIOD, PUODO

Abstract

The article deals with the issues of personal data protection in the Catholic Church in Poland. It presents to what extent the Catholic Church is obliged to apply Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC and what are its requirements to its internal regulations. Reference was also made to the content of the Decree of the Polish Episcopate on the protection of personal data of March 13, 2018.

References

Bączkowicz, Franiczek, Józef Baron, and Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Vol. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Bielak-Jomaa, Edyta, and Dominik Lubasz. 2018. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Fajgielski, Paweł. 2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Janczewski, Zbigniew. 2014. “Chrzest.” In Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. 2: Prawo kanoniczne, ed. Grzegorz Leszczyński, 36. Warszawa: Fundacja “Ubi Societas Ibi Ius”.

Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.

Litwiński, Paweł, Paweł Barta, and Maciej Kawecki. 2017. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Łukańko, Bernard. 2019. Kościelne modele ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mezglewski, Artur. 2016. “Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe.” In Ochrona danych osobowych w Kościele, ed. Stanisław Dziekoński, and Piotr Drobek, 36-52. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Mojak, Ryszard. 2010. “Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.” In Polskie Prawo Konstytucyjne, ed. Wiesław Skrzydło, 108-11. Lublin: Verba.

Pietrzak, Michał. 2003. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.

Sakowska-Baryła, Marlena. 2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Skonieczny, Piotr. 2018. “Zakres przedmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawonoporównawczy punkt widzenia.” Annales Canonini 1:69-86.

Stanisz, Piotr. 2008. “Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół.” In Prawo wyznaniowe, ed. Artur Mezglewski, Henryk Misztal, and Piotr Stanisz, 68-79. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stanisz, Piotr. 2015. “Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność.” In Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, ed. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Henryk Stawniak, 159-85. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Winczorek, Piotr. 2008. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Liber.

Published
2021-12-15
Section
Articles