Intellectual Formation of Fr. Stefan Wyszyński in the Field of Human Labor and Labor Legislation – Periods of the Second Republic and Second World War

Keywords: human labour, work legislation, catholic social science, Fr. Wyszyński

Abstract

Wyszyński’s thought on work is the result not only of intellectual reflection on the achievements of European thinkers of Catholic social teaching but, above all, it is rooted in his personal experience of spiritual life and biblical formation. This article aims to attempt to answer how intellectual formation in the field of labour issues and labour legislation was shaped in the light of Catholic social teaching. The purpose of the article is also to seek answers to the following questions: what kind of social activity was undertaken concerning implementing the thought of the social teaching of the Church? What is work, and what are the aims of work legislation according to Fr. Wyszyński? What can Fr Wyszyński’s thought on labour legislation contribute to the contemporary doctrine of labour law?

References

Bartnik, Czesław. 2001. „Wstęp.” W Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, 5-12. Warszawa: Wydawnicto im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Sole Deo. Instytut Wydawniczy Pax.

Bender, Ryszard. 1981a. „Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w okresie międzypowstanowym 1832-1918.” W Czesław Strzeszewski, Ryszard Bender, i Konstanty Turowski, Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1932-1939, 23-62. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Bender, Ryszard. 1981b. „Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865-1918.” W Czesław Strzeszewski, Ryszard Bender, i Konstanty Turowski, Historia katolicyzmu społecznego w Polsce, 201-56. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Fel, Stanisław. 2020. „Stefan Wyszyński – prekursor lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej.” W Stefan Wyszyński, Chrześcijańska doktryna społeczna, 1-201. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Fortuniak, Zbigniew. 1971. „Chrześcijańska koncepcja pracy w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiwgo.” W Bohdan Bajzy, W kierunku człowieka, 85-103. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Jarocki, Stanisław. 1964. Katolicka nauka społeczna. Paris: Societe D’Editions Internationales.

Jaroszyński, Edward. 1908. Katolicyzm Socyalny. Warszawa: Księgarnia Narodowa M. Szczepkowskiego.

Leszczyński, Adam. 2020. Ludowa historia Polski. Warszawa: W.A.B.

Matulewicz, Jerzy. 1907. „Chrześcijańska teoria prawa własności. Kursa społeczne”. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich, wrzesień-październik, 1-93.

Nitecki, Piotr. 2006. Ksiądz Stefan Wyszyński. Student KUL w latach 1925-1929. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Nitecki, Piotr. 2007. „Ksiądz Stefan Wyszyński jako profesor katolickiej nauki społecznej we Włocławku (1931-1939).” Studia Prymasowskie 1:215-39.

Pawlak, Zdzisław. 2011. „Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego.” Studia Włocławskie, t. 13, 209-23.

Peciakowski, Tomasz. 2018. „Ks. Antoni Szymański (1881-1942).” https://www.kul.pl/ks-antoni-szyma-ski-1881-1942,art_79442.html [dostęp: 03.02.2021].

Raina, Peter. 2006. Kardynał Wyszyński. Tom 1. Droga na Stolicę Prymasowską. Warszawa: Wydawnictwo Von Borowiecky.

Sitarz, Mirosław. 2017. „Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 14 (1):81-101.

Strzeszewski, Czesław, i Marian Banaszek. 1981. „Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze pruskim w latach 1865-1918.” W Czesław Strzeszewski, Ryszard Bender, i Konstanty Turowski, Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, 63-134. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Strzeszewski, Czesław. 2012. „Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego.” Roczniki Nauk Społecznych 4 (40), nr 1:118-46.

Szymański, Antoni. 1913a. Studya i Szkice Społeczne. Warszawa: Bilioteka Dzieł Chrześcijańskich.

Szymański, Antoni. 1913b. Uświadomienie katolickie: przegląd krytyczny literatury religijno-katolickiej polskiej. Warszawa: Bilioteka „Prądu”.

Szymański, Antoni. 1916. Zagadnienie społeczne. Włocławek: Nakładem Księgarni Powszechnej.

Szymański, Antoni. 1925. Polityka Społeczna. Lublin: Uniwersytet Lubelski.

Szymański, Antoni. 1939. Zagadnienia społeczne. Wydanie III przerobione. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej.

Woroniecki, Adam. 1906. Historja Katolickiej akcji społecznej w XIX. Szkic historyczno- społeczny. Lublin: „Polak-Katolik”.

Wyszyński, Stefan. 1990. Nauczanie społeczne 1946-1981. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Wyszyński, Stefan. 1993. Miłość i Sprawiedliwość Społeczna. Rozważania społeczne. Poznań: Pallottinum.

Wyszyński, Stefan. 2001. Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Wyszyński, Stefan. 2020. Chrześcijańska doktryna społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zimmermann, Kazimierz. 1908. „Znaczenie stanu robotniczego dla społeczeństwa i Kościoła.” Ruch Chrześcijańsko-Społeczny, 1-69.

Published
2021-07-21
Section
Articles