Status of an Associate Member of an International Organization

Keywords: international organization, membership, state, international agreement

Abstract

Association with an international organization is a separate membership status that can be obtained by a state. This membership enables inter-state cooperation as well as joint decision-making on specific issues. However, it should be remembered that an associate member may be deprived of the right to vote or participate in elections to governing bodies of a given organization. The rules and procedure for establishing this form of cooperation with an organization are set out in its statute. On this basis, states wishing to establish political, legal or economic relations with the organization are obliged to implement the provisions of the founding act.

References

Abramowicz, Aneta. 2012. “Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych.” Studia z Prawa Wyznaniowego 15:235-54.

Czarny, Wojciech. 2008. “Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna, metody pracy, osiągnięcia i aktualne zadania.” Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 21:16-35.

Domiter, Małgorzata, and Magdalena Rudnicka. 2011. “Światowa Organizacja Handlu.” In Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, edited by Ewa Łaźniewska, and Przemysław Deszczyński, 187-205. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Florczak, Agnieszka, 2009. “Rada Europy.” In Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, edited by Teresa Łoś-Nowak, 254-72. Wrocław: Wydawnitwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jurdziński, Mirosław. 2017. “Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w procesie globalizacji żeglugi morskiej.” Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 32:21-27.

Kaliński, Janusz. 2013. “Rubel transferowy.” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 3:147-67.

Latoszek, Ewa, and Magdalena Proczek. 2001. Organizacje międzynarodowe. Założenia. Cele. Działalność. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.

Łazowski, Adam. 2019. “Stowarzyszenie z Unią Europejską.” In Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, edited by Maria Magdalenia Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, and Rudolf Ostrihansky, 72-79. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Markiewicz, Janusz. 2014. “Pojęcie i charakter bezpieczeństwa morskiego.” Obronność. Zeszyty Naukowe 1(9):114-28.

Menkes, Jerzy, and Andrzej Wasilkowski. 2004. Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do system. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Michałowska, Grażyna. 2020. UNESCO. Sukcesy, porażki, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Skrzypczyńska, Joanna. 2012. “Polska w GATT/WTO.” Przegląd Politologiczny 1:83-91.

Szymanek, Jarosław. 2006. “Prawo wyznaniowe w praktyce III RP (zagadnienia wybrane).” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1:93-109.

Szymańska-Brałkowska, Małgorzata. 2009. “Miejsce Republiki Federalnej Niemiec w porządku geopolitycznym po drugiej wojnie światowej i jej udział w genezie integracji europejskiej.” Studia Gdańskie 6:158-69.

Published
2021-12-15
Section
Articles