Late Priest Vocations in the 1983 Code of Canon Law and Particular Polish Law

Keywords: late vocation, seminary, formation process, the 1983 Code of Canon Law, particular law

Abstract

The study explores the late priestly vocations. The author indicated how this issue was set out in the 1983 Code of Canon Law and what is the status of the formation of mature candidates for sacred mysteries in the particular Polish law. The first part of the paper defines the concept of vocation and the call of the first disciples was described. Bearing in mind the increase in the vocations of mature candidate for priesthood concern for candidates for the priesthood was also placed. The author emphasized that the bishop and priests are particularly obliged to care for mature candidate. They are to ensure their proper formation and that they provide them with appropriate help, taking into account the individual situation of each of them. The second part of the article shows the institution of the National Seminar for Older Candidates for Holy Orders called “Seminary 35+”, which is founded in Łódź. The author described the requirement to join the seminary, the organizational structure and the process of seminary formation, taking into account the principal dimensions of formation: human, spiritual, intellectual, and pastoral.

Author Biography

Wojciech Potocki

Wojciech Potocki, Ph.D. – District Court in Warsaw

References

Baniak, Józef. 2012. Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Bielas, Lucjan. 2019. „Ojciec Duchowny odpowiada...” http://www.35plus.cba.pl/ojciec-duchowny-odpowiada....html [dostęp: 14.02.2020].

Cito, Davide. 2004. „The Formation of Clerics.” W Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. II/1, red. Ángel Marzoa, Jorge Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña. English language edition. General editor Ernest Caparros. Review coordinator Patrick Lagges, 220. Montreal–Downers Growe: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum.

Gałązka, Włodzimierz. 2008. „Formacja seminaryjna w świetle nauczania biskupa Mikołaja Sasinowskiego.” Studia Teologiczne t. 26, 273-88.

Giemza, Bogdan. 2007. „Formacja kapłańska w nauczaniu Ratzingera/Benedykta XVI.” Studia Salvatoriana Polonica 1:77-94.

Hałas, Stanisław. 2014. „«Uwierzyliśmy miłości» (1 J 4,16). Biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II.” Sympozjum 26, nr 1:9-18.

Haręzga, Stanisław. 1994. „Ewangelia powołania J 1, 35-42 według Adhortacji Pastores Dabo Vobis.” Ateneum Kapłańskie 86, z. 1:83-97.

Jakubiak, Tomasz. 2014. „Późne powołania kapłańskie.” Prawo Kanoniczne 57, nr 4: 89-110.

Krukowski, Józef. 2005. „Formacja duchownych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 55-84. Poznań: Pallottinum.

Latusek, Paweł. 1967. „Odpowiedzialność całego Ludu Bożego za powołania kapłańskie.” Ateneum Kapłańskie 70, z. 1-2:39-50.

Martin, James. 2015. Jezus. Przekład Krzysztof Jasiński, i Anna Wawrzyniak. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Mraczek, Michał. 2018. „Seminarium duchowe jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle Pastores dabo vobis.” Rozprawa doktorska. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Pastewski, Przemysław. 2015. „Czym charakteryzuje się powołanie kapłańskie w rozumieniu św. Jana Pawła II.” Civitas et Lex 4 (8):79-89.

Postawa, Andrzej. 2005. Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Selejdak, Ryszard. 2011. „Aktualne aspekty formacji przyszłych kapłanów.” Teologia i Człowiek 17:111-36.

Sitarz, Mirosław. 2013. „Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i wytycznych dykasterii Kurii Rzymskiej.” W Abiit, non obitt. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, i in., 1083-1097. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Starzak, Grażyna. 2013. „Seminarium późnych powołań.” https://dziennikpolski24.pl/seminarium-poznych-powolan/ar/3285030 [dostęp: 11.02.2020].

Tahhan, Antoinne. 2018. „Formacja pasterza dającego życie za owce – głos kapłana z Syrii.” W Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? Materiały z międzynarodowego sympozjum 16-17 kwietnia 2018 r., red. Jan Miczyński, 134-40. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.

Wosiński, Józef. 1967. „Teologia powołania do kapłaństwa. Szkic historyczno-sprawozdawczy.” Ateneum Kapłańskie 59, z. 1-2 (348-349):29-38.

Zimończyk, Łukasz. 2018. „Seminarium dla starszych mężczyzn – jak to działa?” https://www.gosc.pl/doc/4935379.Seminarium-dla-starszych-mezczyzn-jak-to-dziala [dostęp: 10.04.2020].

Published
2021-04-14
Section
Articles