Ginter Dzierżon, Dyspensa w kanonicznym porządku prawnym. Studium prawno-historyczne, Lublin: Wydawnictwo UKSW 2020, ss. 185

Published
2021-07-21
Section
Reviews