Relations Between the Church and the State in Poland on the Case of COVID-19

Keywords: public church law, Concordat, COVID-19, relations between Church and State, separation and cooperation

Abstract

The COVID-19 pandemic prompted the Polish government to act with a side effect of violating religious freedom. The problem mainly related to the restrictions with regard to number of people who could participate in the services. There are reservations about the constitutionality of actions taken in good faith. The state action was associated with a well-justified goal. It was adequate and necessary. It raised doubts, by the arbitrary and disproportionate imposition of restrictions on the Church, the scale of which was lacking in clear and convincing justification. Moreover, the restrictions were introduced was not based on respect for the autonomy of the Church. The pandemic showed that both entities should draw conclusions from it and to deepen and develop fruitful cooperation for the benefit of human being and society.

Author Biography

Jarosław Krzewicki, Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Rome

Rev. Jarosław Krzewicki, Ph.D. – Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Rome, Italy

References

Baltaretu, David. 2020. „La percepción de las disposiciones legales de Rumanía por parte de las confesiones religiosas en el contexto de la pandemia del Covid-19.” https://www.olir.it/focus/david-baltaretu-la-percepcion-de-las-disposiciones-legales-de-rumania--por-parte-de-las-confesiones-religiosas-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19/ [dostęp: 9.07.2020].

Bartoszek, Antoni. 1999. „Głęboko ludzki i prawdziwie chrześcijański sens cierpienia.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32:357-68.

Bova, Vincenzo. 2020. „Credere, obbedire, convertire. Chiesa cattolica italiana e pandemia.” https://www.olir.it/focus/vincenzo-bova-credere-obbedire-convertire-chiesa-cattolica-italiana-e-pandemia/ [dostęp: 9.07.2020].

De Marco, Pietro. 2020. „Date a Cesare. Stato e Chiesa in pandemia.” https://www.olir.it/focus/pietro-de-marco-date-a-cesare-stato-e-chiesa-in-pandemia/ [dostęp: 9.07.2020].

Ferrari, Alessandro. 2020. „Covid 19 e liberta religiosa.” http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/ [dostęp: 9.07.2020].

Fuccillo, Antonio. 2020. „La religione «contagiata» dal virus? La liberta religiosa nellacollaborazione Stato-chiesa nell’emergenza covid-19.” https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-nella-collaborazione--stato-chiesa-nellemergenza-covid-19/ [dostęp: 9.07.2020].

Garciandia, David. 2020. „COVID-19 regulations on religious freedom in the United Kingdom and the response of the Catholic Church in England and Wales.” https://www.olir.it/focus/david-garciandia-igal-covid-19-regulations-on-religious-freedom-in--the-united-kingdom-and-the-response-of-the-catholic-church-in-england-and-wales/ [dostęp: 9.07.2020].

Górski, Karol. 1986. „Zarys dziejów pracy charytatywnej Kościoła: od czasów najdawniejszych do drugiej wojny światowej.” Studia Pelplińskie 17:201-35.

Kaczmarek, Kamil. 2003. Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania w pismach Ericha Fromma. Poznań: Wydział Teologiczny UAM.

Krzystyniak, Krzysztof. 2020. Koronawirus. COVID 19. MERS. SARS. Epidemiologia, leczenie, profilaktyka. Warszawa: Medyk.

Kwaśniewski, Jerzy, Tymoteusz Zych, i Konrad Dyda. 2020. „Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń wolności religii i swobody przemieszczania się w świetle standardów Konstytucji RP i prawa międzynarodowego.” https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/analiza-wprowadzonych-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-epidemii-koronawirusa [dostęp: 9.07.2020].

Maier, Roberto. 2020. „Liberta religiosa nella pandemia: tre paradossi invisibili e tre varchi per abitarli. Parte II-I varchi possibili.” https://www.olir.it/focus/roberto-maier-liberta-religiosa-nella-pandemia-tre-paradossi-invisibili-e-tre-varchi-per-abitarli-parte-ii-i-varchi-possibili/ [dostęp: 9.07.2020].

Michetti, Michela. 2020. „La liberta religiosa e di culto nella spirale dell’emergenza sanitaria Covid-19.” http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/06/Michetti-Libert%C3%A0-religiosa-e-emergenza-sanitaria.pdf [dostęp: 9.07.2020].

Mierzejewski, Krzysztof. 2014. „Obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.” Prawo Kanoniczne 57, nr 4:65-88.

Montesano, Stefano. 2020. „La Chiesa Cattolica e il Governo: la bilateralita tra «leale collaborazione» ed emergenza.” https://www.olir.it/focus/stefano-montesano-la-chiesa-cattolica-e-il-governo-la-bilateralita-tra-leale-collaborazione-ed-emergenza/ [dostęp: 9.07.2020].

Nitoglia, Stefano. 2020. „Covid-19 e liberta religiosa.” https://l-jus.it/covid-19-e-liberta--religiosa/ [dostęp: 9.07.2020].

Pacillo, Vincenzo. 2020. „Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l’emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia.” https://www.olir.it/focus/vincenzo-pacillo-il-diritto-di-ricevere-i-sacramenti-di-fronte-alla-pandemia-ovvero-lemergenza-da-covid-19-e-la-struttura-teologico-giuridica-della-relazione-tra-il-fedele-e-la-rivelazione/ [dostęp: 9.07.2020].

Petralia, Antonio. 2020. „La tutela della liberta religiosa ai tempi del Covid-19.” https://www.4clegal.com/vivi-lacademy/tutela-liberta-religiosa-tempi-covid-19 [dostęp: 9.07.2020].

Piechowiak, Marek. 2012. Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny.

Ploszka, Adam. 2020. „Prawa człowieka w Polsce w dobie koronawirusa.” https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/prawa-czlowieka-w-polsce-w-dobie-koronawirusa/ [dostęp: 9.07.2020].

Rudy, Michał. 2020. „Dlaczego RPO nie ma racji w sprawie koronawirusa, ale jednak rację ma.” https://www.rp.pl/Opinie/303309929-Michal-Rudy-Dlaczego-RPO-nie-ma-racji-w-sprawie-koronawirusa-ale-jednak-racje-ma.html [dostęp: 9.07.2020].

Serzhanova, Victoria, i Ewa Tuora-Schwierskott. 2018. „Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” Gdańskie Studia Prawnicze t. 40, 303-14.

Styczeń, Tadeusz. 1991-1992. „Człowiek drogą Kościoła.” Roczniki Filozoficzne 39-40, z. 1:205-24.

Trédez-Lopez, Mélanie. 2020. „La liberté religieuse sous le régime de l’état d’urgence sanitaire en France.” https://www.olir.it/focus/melanie-tredez-lopez-la-liberte-religieuse-sous-le-regime-de-letat-durgence-sanitaire/ [dostęp: 9.07.2020].

Valentino, Carmina. 2020. „La liberta religiosa ai tempi del Covid 19.” https://www.diritto.it/la-liberta-religiosa-ai-tempi-del-covid-19/ [dostęp: 9.07.2020].

Wroczyńska, Agnieszka. 2020. „Stanowisko ECDC w sprawie ograniczania kontaktów między ludźmi (dystansowania społecznego) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (11.03.2020).” https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/229378,stanowisko-ecdc-w-sprawie-ograniczania-kontaktow-miedzy-ludzmi-dystansowania-spolecznego-w-odpowiedzi-na-epidemie-covid-19- [dostęp: 9.07.2020].

Published
2020-09-28
Section
Articles