Vocation Formation as the Basis of the Institution of the Priesthood

Keywords: religious vocation, formation, spiritual formation, minister

Abstract

The study explores the process of vocations formation as the basis of the priesthood. The article presents the basic stages of development of a vocation to the priesthood. The particular attention should be paid to the emphasis on the formation of candidates for the priesthood in the context of the provisions of synods and councils, as well as the approval of local bishops. It is necessary to highlight the need to provide appropriate formation education for future clergy by combining teaching and education in a seminary. A separate issue is the process of forming the future clergy through upbringing in a family and forming them in the environment of peers.

Author Biography

Oleksandr Levytskyy, Ivano-Frankivsk Academy of John Chrysostom

Rev. Oleksandr Levytskyy, Ph.D. – Faculty of Theology, Ivano-Frankivsk Academy of John Chrysostom; Ivano-Frankivsk, Ukraine

References

Adamiak, Elżbieta. 1997. “Rola rodziny w formacji kapłana.” Ethos 10, no. 2-3:183-90.

Andriyishyn, Yosyf. 1998. “Dukhovne formuvannya svyashchenykiv.” In Dokumenty Patriarshoho Soboru Ukrayinskoyi Hreko-Katolytskoyi Tserkvy. 1996. Persha sesiya, zhovten, 262-65. Lviv: Svichado.

Bertone, Tarcisio. 1984. “«Optatam Totius» e Nuovo Codice di Diritto Canonico.” Seminarium 24:469-86.

Czerwik, Stanisław. 1993. “Osoby odpowiedzialne za formację kapłańską.” Ateneum Kapłańskie 85 (120): 427-41.

Duda, Nazar. 2011. “Rol molodizhnykh orhanizatsiy v plekanni poklykan.” In Materialy pyatoyi sesiyi Patriarshoho Soboru UHKTS pro bohoposvyachene zhyttya, 13. Brazyliya-Prudentopolis 31.08-04.09.2011.

Kovbych, Volodymyr. 2011. “Osnovna formatsiya.” In Pyata sesiya Patriarshoho Soboru pro bohoposvyachene zhyttya v UHKTS. Materialy soboru, 25. Brazyliya-Prudentopolis 31.08-04.09.2011.

Kushka, Petro. 2004. “Pytannya poklykan do svyashchenychoho y chernechoho zhyttya.” In Dokumenty yeparkhialnykh soboriv UHKTS, 2001-2002 rr., vol. 2, 114-15. Lviv: Afisha.

Mudryy, Sofron. 1998. “Poklykannya i formuvannya svyashchenykiv u Khrystoviy Tserkvi.” In Dokumenty Patriarshoho Soboru Ukrayinskoyi Hreko-Katolytskoyi Tserkvy. 1996. Persha sesiya, zhovten, 240-61. Lviv: Svichado.

Solyuk, Dzhenes. 2011. “Parafiyalna spilnota yak seredovyshche plekannya poklykan do bohoposvyachenoho zhyttya.” In Pyata sesiya Patriarshoho Soboru pro bohoposvyachene zhyttya v UHKTS. Materialy soboru, 43-45. Brazyliya-Prudentopolis 31.08-04.09.2011.

Published
2020-09-28
Section
Articles