Comments on the Legal Protection of Older People and Its Impact on the Formation of Moral and Social Attitudes

Keywords: human dignity; subjective rights; old age; gerontology

Abstract

The protection of older people is the consequence of their biological condition which is related with a wide range of restrictions. The dignity of the human person and a number of subjective rights require legal safeguards. These legal norms should not only guarantee the older people access to goods and services, but also have a positive influence on understanding of moral obligations towards them. That is on the shaping of moral and social attitudes. The law is to be a carrier of moral norms. It is to organize a social order. This is particularly important not only for the justice which should relate to older people but also to others.

Author Biography

Jarosław Krzewicki, Pontifical University of St. Thomas Aquinas

Rev. Jarosław Krzewicki, Ph.D. – Pontifical University of St. Thomas Aquinas

References

Balcerzak-Paradowska, Bożena. 2007. „Rodzina i polityka rodzinna wobec osób starszych.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 121-30. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.

Baron-Wiaterek, Małgorzata. 2007. „Administracja publiczna wobec osób w podeszłym wieku.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 105-20. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.

Bois, Jean P. 1996. Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.

Cudowska, Agata, red. 2011. Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Dziedziczak, Wojciech. 2015. „Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa.” Studia Iuridica Lublinensia XXIV, nr 1:67-86.

Fabiś, Artur, red. 2007. Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Frąckiewicz, Lucyna. 2007. „Starość jako problem społeczno-ekonomiczny.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 17-38. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.

Halicka, Małgorzata. 1995. „Historyczna zmienność traktowania starości.” Gerontologia Polska 3-4:42-44.

Kijak, Remigiusz, i Zofia Szarota. 2013. Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kłobukowska, Justyna. 2016. „Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów.” Finanse i Prawo Finansowe 3, nr 1:71-82.

Korycka-Zirk, Milena. 2010. „Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H.L.A Harta.” Studia Iuridica Toruniensi 6:81-100.

Longchamps de Berier, Franciszek. 2008. „Autonomia prawa i moralności.” Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła. Chrześcijaństwo – Świat – Polityka 1:25-31.

Lorek, Kamil. 2018. „Prawne aspekty związane z ochroną seniorów w społeczeństwie polskim.” Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska LXV, 2:129-45.

Łączkowski, Wojciech. 2000. „Prawo i moralność.” Poznańskie Studia Teologiczne 9, 205-11.

Maj, Elżbieta. 2012. „Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXIV, nr 3:189-201.

Pikuła, Norbert. 2014. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych.” Przegląd Pedagogiczny 2:130-39.

Rembowski, Józef. 1984. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rudnik, Anna. 2016. „Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży.” Pogranicze. Studia Społeczne 28:201-19.

Szarota, Zofia. 2004. Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Szatur-Jaworska, Barbara, red. 2008. „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce.” Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 65 (Materiały).

Szukalski, Piotr. 2012. „Przyczyny ageizmu. Fakty i mity.” W Zagrożone człowieczeństwo. T. 2: Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, red. Ewa Kantowicz, i Grażyna Orzechowska, 245-60. Kraków: Impuls.

Urbaniak, Bogusława. 2016. „Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy.” Problemy Polityki Społecznej 3:72-88.

Wawrzyniak, Joanna. 2007. „Funkcjonowanie stereotypu starości w społeczeństwie.” Gerontologia Społeczna 1 (2).

Zimmermann, Jan. 2013. Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Published
2020-05-04
Section
Articles