Suitability for Sacred Ordination and Preparation Process for the Priesthood According to the 1983 Code of Canon Law and Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis of 2016

Keywords: sacred ordination; celibacy; irregularity; priestly formation

Abstract

The study focuses on the sacrament of Holy Orders, in particular the preparation process to sacred ordination according to the requirements of the 1983 Code of Canon Law and the new Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis published in 2016. Canons relating to the prerequisites of the validity of sacred ordination and their fairness were presented in part one of the article. The norms included in Ratio fundamentalis were introduced in part two. Other binding rules of law which are the object of Church concern of proper formation of priests-to-be were also mentioned in the article.

References

Adamczyk, Jerzy. 2013. „Choroba celakii w odniesieniu do sakramentu święceń.” Annales Canonici 9:75-92.

Gerosa, Libero. 1999. Prawo Kościoła. Poznań: Pallottinum.

Gosiewski, Radosław. 2017. „Prawo do swobodnego wyboru stanu życia.” W Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Marek Saj, 219-48. Warszawa: Scriptum.

Janczewski, Zbigniew. 2014. „Święcenia.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2: Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 236-39. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

Jakubiak, Tomasz. 2013. „Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.” Prawo Kanoniczne 56, nr 3:3-34.

Kantor, Robert. 2011. Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Krukowski, Józef. 2011. „Święcenia.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 205-49. Poznań: Pallottinum.

Pastuszko, Marian. 2000. „Szafarz święceń (kanony 1012-1023).” Prawo Kanoniczne 43, nr 3-4:117-251.

Pastuszko, Marian. 2001. „Przyjmujący święcenia (kanony 1024-1025).” Prawo Kanoniczne 44, nr 1-2:71-110.

Pastuszko, Marian. 2008. Sakrament święceń (kanony 1008-1054). Kielce: Jedność.

Pawlina, Krzysztof. 2008. „Kapłani dla nowej generacji młodzieży.” Studia Salvatoriana Polonica 2:13-23.

Puchalski, Grzegorz. 2018. „Etapy formacji początkowej wedłu nowego Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis w kontekście formacji w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce.” Studia Elbląskie 19:417-29.

Romanko, Agnieszka. 2016. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Selejdak, Ryszard. 2017. „Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis.” Collectanea Theologica 87, nr 3:97-132.

Skonieczny, Piotr. 2018. Dyspensa od celibatu kościelnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Skorupa, Ambroży. 2011. „Kwalifikacje wymagane od kandydatów do święceń.” Studia Salvatoriana Polonica 5:87-98.

Słowikowska, Anna. 2014. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Published
2020-05-04
Section
Articles