The Ways of Punishing Clerics. Episcopal Detentions for Priests – a Case Study of Olomouc Archdiocese in the 19th Century

  • Jitka Jonová Palacký University of Olomouc, Czech Republic
Keywords: house of correction for the clergy; Olomouc Archdiocese; punishing of clerics

Abstract

The institution of the house of correction for the clergy (also called “priestly prisons”) represented a special institution for priests who were guilty of violating their duty or manners, but also for priests who were ill (physically or psychologically). The priest who was considered to be reformed (corrected) could be released back into pastoral service. Priests located in clerical prisons were not “dangerous criminals”, but rather offenders.

The house of correction in Mírov had its own rules: instructions for the dean of Mohelnice (with the duty of visitation), for the chaplain of Mírov (the superior of the house of correction in Mírov), service staff and for the incarcerated priests, of course. These instructions represented very well thought-out regulations. Based on these, we can also picture the functioning of this institution, and outline the fates of the incarcerated priests (depending upon the preserved archival sources).

References

Aichner, Simon. 1905. Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri, ac praesertim per Imperium austriacum in cura animarum laborantis. Editio decima recognita et emendata a Dr. Theod. Friedle. Brixinae: Librariae Wegerianae.

Breitenbacher, Antonín. 1906. “Spor biskupa Pavlovského s moravským soudem zemským o soudnictví nad kněžstvem.” Časopis Matice Moravské 30:97-135.

D’Elvert, Christian Ritter. 1893. Zur Geschichte des katholischen Clerus Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. Separat-Abdruck aus dem „Notizen-Blatt der historisch – statistischen Section der k. k. mähr. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde” von den Jahren 1880 Nr. 10-12 und 1893 Nr. 5-9. Brünn: Verlag der historisch – statistischen Section.

Dvorský, Karel. 1933. “Kněžské vězení na Hukvaldech.” Kravařsko. Vlastivědný sborník 2, 7:100-102.

Feine, Hans Erich. 1954. Kirchliche Rechtsgeschichte. Vol. 1, Die Katholische Kirche. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

Foucault, Michael. 2000. Dohlížet a trestat. Kronika o zrodu vězení. Praha: Dauphin.

Jonová, Jitka. 2012. Domus correctionis Müroviensis. Korekční dům pro kněze na Mírově (1761-1850). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Jonová, Jitka. 2015. Theodor Kohn 1845-1915. Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Kryštůfek, František Xaver. 1899. Dějiny církve katolické ve státech Rakousko-Uherských s obzvláštním zřetelem k Zemím Koruny České (1740-1898). Part 2. Praha: Vzdělávací knihovna katolická.

Marek, Pavel, ed. 2002. “Jsem disgustován…”. Vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova. Olomouc-Rosice u Brna: Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Gloria.

Marek, Pavel, Ladislav Soldán, and Karel Dostál-Lutinov. 1998. Bez mýtů, předsudků a iluzí. Nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernism. Třebíč: JiMfa.

Mrkývka, Petr, and Renata Veselá. 1992. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno: Masarykova univerzita.

Neuner, Peter. 1997. Laici a klérus. Společenství Božího lidu. Praha: Vyšehrad.

Plöchl, Willibald Maria. 1960. Geschichte des Kirchenrechts. Vol. 1, Das Recht des ersten christlichen Jahrausends. Wien-München: Verlag Herold.

Plöchl, Willibald Maria. 1962. Geschichte des Kirchenrechts. Vol. 2, Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit. Wien-München: Verlag Herold.

Plöchl, Willibald Maria. 1970. Geschichte des Kirchenrechts. Vol. 3, Das katholiche Kirchenrecht der Neuzeit. 1. Teil. Wien-München: Verlag Herold.

Rémond, Réné. 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: Nakladatelství lidové Noviny.

Řezáč, František Josef. 1852. Vězeňství v posavadních spůsobech svých. S návrhem o zdárnější trestání a polepšování zločinců. Praha: Tisk Bedřicha Rohlíčka.

Sýkorová, Helena, Alena Nosková, and Jaroslava Milotová, eds. 1994. Prameny k dějinám vězeňství. Retro informace. 1st ed. Praha: Státní ústřední archiv.

Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Každodenní život.

Uhlík, Jan. 1997. F.J. Řezáč – reformátor vězeňství a školství 19. století. Praha: Vězeňská služba ČR.

Válová, Kateřina. 2002. Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Olomouc: Univerzita Palackého.

Válová, Kateřina. 2003. “Církevní soudnictví na Moravě v období raného novověku do zřízení církevního soudu roku 1858.” In XXVII. Mikulovské sympozium 2002, 109-24. Brno: Vývoj církevní správy na Moravě.

Wolný, Georg. 1862. Kirchliche Topographie von Mähren. Abt. 1: Olmützer Erzdiözese. Vol. 4. Brünn: Selbstverlag des Verfassers.

Zlámal, Bohumil. 1970a. Příručka českých církevních dějin VI. Doba rekatolizace. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká.

Zlámal, Bohumil. 1970b. Příručka českých církevních dějin VII. Doba barokní katolicity. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká.

Zuber, Rudolf. 1987. Osudy moravské církve v 18. století: 1695-1777. Part 1. Praha: Dějiny olomoucké arcidiecéze.

Zuber, Rudolf. 2003. Osudy moravské církve v 18. století. Part 2. Olomouc: Matice Cyrilometodějská.

Published
2020-02-28
Section
Articles