The Shorten Process in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

  • Agnieszka Freliszka Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Keywords: shorten process; processus brevior; bishop; single judge; marriage invalidation

Abstract

Proces skrócony jest nową instytucją prawną wprowadzoną przez motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Ma on na celu uprościć i przyspieszyć procedurę rozpatrywania spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich zasad dotyczących nierozerwalności węzła małżeńskiego. W pracy zawarte zostały najważniejsze zagadnienia, z którymi muszą zmierzyć się i o których muszą wiedzieć zainteresowani złożeniem prośby o rozpatrzenie skargi w procesie skróconym. Określenie koniecznych przesłanek do rozpoczęcia procesu, a także opisanie poszczególnych etapów procesu z uwzględnieniem konkretnych terminów, powinno ułatwić odnalezienie się w nowej rzeczywistości przepisowej, a także zdefiniować, jaki rodzaj spraw kwalifikuje się do rozpatrzenia w procesie biskupim.

References

Adamowicz, Leszek. 2015. „Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 93-108. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Ciesielski, Stefan. 1987. „Wniesienie apelacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 30, nr 3-4:189-90.

Coccopalmerio, Francesco. „Uproszczenie procesu o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego.” http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/08/uproszczenie_procesu_o_stwierdzenie_niewa%C5%BCno%C5%9Bci_%C5%9Blubu/1170420 [dostęp: 7.93.2016].

Dunaj, Bogusław, red. 2002. Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PAPIRUS.

Dzierżon, Ginter. 2015. „Pewność moralna w procesie skróconym i w procesie zwyczajnym.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 109-25. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Greszata-Telusiewicz, Marta. 2015. „Processus brevior.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 75-92. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Leszczyński, Grzegorz. 2012. „Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:159-74.

Majer, Piotr. 2015. „Proces małżeński skrócony przed biskupem.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Piotr Skonieczny, 163-217. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Mierzejewski, Krzysztof. 2013. „Poszukiwanie prawdy obiektywnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 56, nr 1:137-52.

Nowakowski, Bartosz. 2012. „Processus brevior – zwykła formalność czy wyraz wielkiego zaufania.” Ius Matrimoniale 17, nr 23:97-111.

Published
2020-02-28
Section
Articles