Evidence in the Proceedings for Declaration the Invalidity of the Marriage and in Divorce Proceedings

  • Żaneta Budniaczyńska Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Keywords: marriage; divorce; family law; ecclesiastical law; case

Abstract

The main purpose of the following study is attempt to compare of two proceedings i.e. the proceedings for declaration the invalidity of the marriage (in canon law) and divorce proceedings (in Polish law), in particular to point out similarities and differences of evidence which refer by the parties in both proceedings. Undoubtedly on the basis of the canon law evidence serve different purpose than on the basis of the Polish law. While established evidence in the proceedings for declaration the invalidity of the marriage could be almost always establish in divorce proceedings, there is not necessarily be in the opposite situation. The following study is aimed at closer inspection of both legal systems.

References

Błaszczak, Łukasz. 2010. „Metodologiczne podstawy teorii dowodów w postępowaniu cywilnym.” W Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, i Ewa Rudkowska-Ząbczyk, 9-26. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Demendecki, Tomasz. 2012. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 244 k.p.c. Lex.

Ereciński, Tadeusz. 2012a. „Komentarz do art. 227.” W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, wyd. 4, red. Tadeusz Ereciński, 1073. Warszawa: LexisNexis.

Ereciński, Tadeusz. 2012b. „Komentarz do art. 432.” W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2, wyd. 4, red. Tadeusz Ereciński, 599. Warszawa: LexisNexis.

Ignaczewski, Jacek. 2010. „Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.” W Rozwód i separacja. Komentarz, red. Jacek Ignaczewski, 32. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Jezioro, Julian. 2004. „Rozwód.” W Encyklopedia prawa, wyd. 3, red. Urszula Kalina-Prasznic, 687. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pawluk, Tadeusz. 1971. Kanoniczne procesy szczególne. Zarys prawa kanonicznego. Prawo procesowe. T. 4. Zeszyt 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Radwański, Zbigniew. 1994. Prawo cywilne – część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rozkrut, Tomasz. 2007. „Słowo wstępne.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 7-8. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Sobczak, Aleksander. 2010. Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Dowody.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 172-229. Poznań: Pallottinum.

Published
2020-02-28
Section
Articles