Competences Concerning Christian Faithful Greek Catholic Rites in Poland

  • Stanisław Kawa Theological Institute St. Joseph Bilczewski in Lviv
Keywords: relations between Church and State; enrollment to the Church; sacraments; ecclesiastical good

Abstract

Competences of Primate of the Millennium concerned the affairs inside of the Church, external relations between the State and the Church and defense of a cultural and sovereignty of the Nation.

Realizations of these competences in facultas speciales form was related to the following groups of issues: care for the good of Greek and Armenian Church, authorization of receive a Latin Rite, dispensation from the matrimonial impediments and authorization of priests for the celebration of the Eucharist in Latin Rite.

References

Drozd, Roman. 2016. „Władze wobec Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989.” http://uitp.net.pl/index.php/opracowania/43-wladze-wobec-kosciola-greckokatolickiego [dostęp: 6.12.2016].

Janczewski, Zbigniew. 1990. „Prerogatywy Prymasów Polskich.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31:157-69.

Kowalczyk, Józef. 2011. „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a Stolica Apostolska [wystąpienie z dnia 25 maja 2011 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas sympozjum pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”].” http://www.prymaspolski.pl/pl/prymas_polski/oficjalne_wypowiedzi/kardynal_wyszynski_a_stolica_apostolska_-_wystapienie_na_kul-u.html [dostęp: 7.12.2016].

Krukowski, Józef. 2011. „Uprawnienia nadzwyczajne Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego.” Studia Prymasowskie 5:29-42.

Mikołajczuk, Krzysztof. 2014. Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Published
2020-02-28
Section
Articles