Building up the People of God as a Special Obligation of Christian Spouses. Analysis of can. 226 § 1 of the 1983 Code of Canon Law

  • Bogumiła Olejnik Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Keywords: obligations and rights of the lay Christian faithful; the People of God; marriage and family; 1983 Code of Canon Law

Abstract

The article describes the genesis of can. 226 § 1 of the 1983 Code of Canon Law, which has its origin in the teaching of the Second Vatican Council. The subject of the special obligation are the lay Christian faithful who are married. They are obligate to strive for the building up of the People of God through their marriage and family.

References

Bartnik, Czesław. 2006. „Lud Boży.” W Encyklopedia Katolicka, t. 11, red. Eugeniusz Ziemann, 114-16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Dyduch, Jan. 1982. „Prawa i obowiązki wynikające z powołania do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle adhortacji Familiaris consortio.” Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Katowicach 50, nr 10:350-63.

Dyduch, Jan. 1984. „Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II.” Prawo Kanoniczne 27, nr 1-2:109-47.

Dyduch, Jan. 1985. Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Dyduch, Jan. 1990. „Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji „Christifideles laici”.” Prawo Kanoniczne 33, nr 3-4:61-79.

Dyduch, Jan. 2004. „Prawny aspekt zrzeszonego apostolstwa świeckich.” W Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Bożena Szewczul, i Andrzej Orczykowski, 129-40. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Florczyk, Marian, i Wojciech Misztal. 2002. „Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym.” W Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 511-25. Poznań: Pallottinum.

Glinkowski, Benedykt. 2003. „Prawa i obowiązki rodziców do wychowania potomstwa w świetle wybranych dokumentów Kościoła.” W Ecclesiae in iustitia servire: opuscula Thaddaeo Walachowicz pia memoriae dedicata, red. Feliks Lenort, 221-37. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Góralski, Wojciech. 1985. „Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:49-60.

Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Warszawa: Gebethner i Wolf.

Grzybek, Stanisław. 1971. „Lud Boży w świetle Konstytucji Lumen gentium.” W Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele, red. Stanisław Grzybek, 62-82. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Hervada, Javier. 2011. „Obowiązki i prawa wiernych świeckich.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 61-68. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Krukowski, Józef. 1983. „Prawa i obowiązki laikatu w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Chrześcijanin w świecie 16, nr 5:61-68.

Lempa, Florian. 2013. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.

Macharski, Franciszek. 1971. „Przewodnie myśli teologii laikatu.” W Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele, red. Stanisław Grzybek, 241-66. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Pastwa, Andrzej. 2007. Istotne elementy małżeństwa w nurcie odnowy personalistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pastwa, Andrzej. 2011. „Promocja rodziny w prawie kanonicznym. Uwagi na kanwie § 1 kan. 226 KPK.” Studia Pastoralne 7:398-401.

Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Przekop, Edmund. 1985-1986. „Pozycja rodziny w prawie kanonicznym.” Studia Warmińskie 22-23:309-25.

Rychlicki, Czesław. 2015. „Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II.” Ius Matrimoniale 26, nr 1:23-38.

Sokołowski, Jarosław. 2013. „Instytucja Rodziny w Prawie Kanonicznym.” Studia nad Rodziną 17, nr 1 (32): 291-313.

Straszewicz, Marzenna. 1978a. „Funkcje świeckich we wspólnocie Kościoła w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.” Studia Theologica Varsaviensia 16, nr 1:113-21.

Straszewicz, Mirosław. 1978b. „Pojęcie ministerium świeckich według Y. Congara.” Studia Theologica Varsaviensia 16, nr 1:69-90.

Sztychmiler, Ryszard. 1996. „Soborowa koncepcja celów małżeństwa.” Ius Matrimoniale 67, nr 1:45-58.

Weron, Eugeniusz. 1970. Świeccy w Kościele. Dekret soborowy o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”. Wprowadzenie tekst – komentarz – uzupełnienia. Paris: Editions du Dialogue.

Wojtyła, Karol. 2012. Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II. Red. i oprac. Andrzej Dobrzyński. Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.

Żurowski, Marian. 1967. „Prawne aspekty konstytucji „Lumen Gentium”.” Prawo Kanoniczne 10, nr 1-2:59-88.

Żurowski, Marian. 1970. „Uprawnienia członków Ludu Bożego a uprawnienia Laikatu.” Prawo Kanoniczne 13, nr 1-2:101-41.

Published
2020-02-28
Section
Articles