The Ecumenical Aspects in the 1983 Code of Canon Law

  • Marta Olkowicz Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Keywords: ecumenism; unity of all Christians; sacraments; canon law; Second Vatican Council

Abstract

The Code of Canon Law as a post-conciliar set of rights, should contain the Second Vatican Council’s recommendations and accept the Council’s teaching. One of the aspects which should be included in the Code of Canon Law was the ecumenical aspect – promotion of the unity of all Christians.

Among the documents there are a few which talk about ecumenism – the Decree on Ecumenism Unitatis redintegratio, the Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium,  the Encyclical Letter Ut unum sint and the Ecumenical Directory.

Among the ecumenical aspects there are: promotion of the unity of all Christians; sacraments – baptism, Eucharist, penance, anointing of the sick, marriage and other forms of communicatio.

Their analysis helped show the ecumenical aspects in the Code of Canon Law. The conclusions will define, how ecumenical the 1983 Code of Canon Law is.

References

Braun, Jerzy. 1968. Ekumenizm w uchwałach soboru i w okresie posoborowym. Londyn: Odnowa.

Dyduch, Jan. 2005. „Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 42-54. Poznań: Pallottinum.

Dzierżon, Ginter. 2008. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Hanc, Wojciech. 2003. Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Krajczyński, Jan. 2002. Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Krukowski, Józef. 2005. „Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan”. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 22-42. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 428-463. Poznań: Pallottinum.

Krzywda, Józef. 2011. „Chrzest.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 15-66. Poznań: Pallottinum.

Laboa, Juan M. 2014. Historia chrześcijaństwa. Kielce: Jedność.

Majer, Piotr. 2011. „Pogrzeb kościelny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 386-403. Poznań: Pallottinum.

Nowicka, Urszula. 2010a. „Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.” W Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Helena Pietrzak, 369-388. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Nowicka, Urszula. 2010b. „Przynależność wiernych do Kościoła wg KKKW i KPK.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:284-285.

Pastuszko, Marian. 1983. Prawo o sakramentach świętych. T. I: Normy ogólne i sakrament chrztu. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pastuszko, Marian. 2001. „Udzielanie sakramentów braciom oddzielonym.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34:194-215.

Published
2020-02-28
Section
Articles