Implications of the Level of Dogmatism and Selected Psychosocial Conditions for a Propensity for Risky Behaviour among the Soldiers of the Polish Army Land Forces

  • Sylwia Fijałkowska The Learned Society of KUL
Keywords: European military psychology, Polish Army Land Forces, propensity for risky behaviour, risk-taking, dogmatism

Abstract

The article presents the results of a study concerning a propensity for risky behaviour, conducted on regular soldiers of the Polish Army Land Forces. Its aim was to verify whether a level of dogmatism and selected psychosocial (socio- professional) conditions were related to a propensity for risky behaviour among the soldiers. The research partially confirmed the hypothesis of psychosocial determinants of a propensity for such behaviour. Young and shortserving soldiers appeared to be more inclined to undertake risky behaviour than older and long-serving ones. A tendency to avoid risky behaviour was displayed by soldiers from small towns (up to 20 000 inhabitants) as compared to groups of respondents from larger towns. The results of the research did not indicate a significant relationship between the propensity for risky behaviour and the level of dogmatism, education, personal corps, professional position.

DOI: 10.2478/v10241-012-0006-6

References

Adorno, T.W., Frenkel – Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper & Brothers.

Biela, A., Łoboda, M. (1987). Poczucie podmiotowości jako psychologiczny wskaźnik humanizacji pracy. Przegląd Psychologiczny, 30, 817 – 839.

Boyer, T. W. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. Developmental Review, 26, 291-345.

Coombs, C. H. (1970). Test of a portfolio theory of risk preference. Journal of Experimental Psychology, 85, 23 – 39.

DWiPO MON (2009). Zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2009 r.

Dziedzic, A. K. (1988). Wpływ poziomu lęku na ocenę spostrzeganego ryzyka. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Gardner, M., Steinberg, L. (2007). Peer Influence on Risk Taking, Risk Preference, and Risky Decision Making in Adolescence and Adulthood: An Experimental Study. Developmental Psychology, 41, 4, 625–635.

Hall, C.S., Lindzey, C. (1994). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Jarmoszko, S. (1998). Społeczne aspekty przemian w Wojsku Polskim. Warszawa: BPI MON.

Jung, C. G. (1981). Archetypy i symbole. Warszawa: Czytelnik.

Killgore, W. D. S., Cotting, D. I., Thomas, J. L., Cox, A. L., McGurk, D., Vo, A. H., Castro C. A., Ho, C. W. (2008). Post-combat invincibility: Violent combat experiences are associated with increased risk-taking propensity following deployment. Journal of Psychiatric Research, 42,1112-1121.

Klonowicz, T. (2001). Stres bezrobocia. Warszawa: IP PAN.

Kogan, N., Wallach, M. A. (1964). Risk taking: a study in cognition and personality. New York: Holt, Reinhart & Winston.

Koralewicz, (1987). Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat 70 – tych. Wrocław: PAN.

Kozielecki, J. (1975). Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN.

Lipset, S. M. (1960). Political man: the bases of politics. New York: Doubleday.

Long, B. H., Ziller, R. C. (1965). Dogmatism and precisional information search. Journal of Applied Psychology, 49, 376 – 378.

Lopes, L. L. (1987). Between hope & fear. The psychology of risk.. Advances in Experimental Social Psychology, 20, 255 – 295.

Malewski, A. (1975). Nietolerancja, lęk, dogmatyzm. Analiza teorii Miltona Rokeacha. In A. Malewski, O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane (s. 249-272). Warszawa: PWN.

March, G., Sapira, Z. (1992). Variable risk preferences and focus of attention. Psychological Review, 99, 172 – 183.

MON (2009). Decision No 444/MON of the Minister of National Defence 29th Dec. 2009 r. w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. Urz. MON z 2009 r. nr 24, poz. 270.

Rokeach, M. (1954). The nature of meaning of dogmatism. Psychological Review, 61, 194 – 204.

Rokeach, M. (1956). Political and religious dogmatism. An alternative to the authoritarian personality. Psychological Monographs, 425, 7 – 34.

Rokeach, M. (1960). The open and closed mind. New York: Basic Books.

Rokeach, M. (1985). Inducing Change and Stability in Belief Systems and Personality Structures. Journal of Social Issues, 41, 153–171.

Rokeach, M., Fruchter, B. (1956). A factorial study of dogmatism and related concepts. Journal of Abnormal & Social Psychology, 53, 356 – 360.

Schilhavy, R. A. M. & Schilhavy, R. A. (2003). An experiment to assess the effects of personality on the management of queues. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, HI.

Sokołowska, J. (1987). Motywacja dyrektorów przedsiębiorstw do podejmowania działań ryzykownych w kontekście przyczyn i konsekwencji wyniku. Przegląd Psychologiczny, 3, 593 – 617.

Strelau, J. (1985). Temperament – osobowość – działanie. Warszawa: PWN.

Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice: Wyd. UŚ.

Taylor, R. N., Dunette, M. D. (1974). Influence of dogmatism, risk-taking and intelligence on decision-making strategies for a sample of industrial managers. Journal of Applied Psychology, 59, 420 – 423.

Terelak, J. F. (1997). Studia z psychologii stresu, radzenie sobie ze stresem, uwarunkowania i strategie. Warszawa: Wyd. ATK.

Published
2010-11-30
Section
Articles