Crafts: Between Archetype and Marketing

Keywords: crafts, development, innovation, creative industry, tradition, modernization

Abstract

Contemporary craft has gone beyond the pre-industrial stage in terms of technology, transforming into a service sector as well as small and medium industry. Not only does it bring together many of the most technologically and organizationally advanced enterprises, but it also refers to traditional, “craft” ways of production or design. Also, handicrafts and artistic crafts constitute a segment of craft activities. It plays a significant role in modernization and modification of the existing cultural systems by making a more or less conscious selection of elements belonging to both orders defined as traditional and modern. At the same time, craft supplies many reasons to appreciate its contribution to economic and social development. It provides jobs, it is creative and innovative, offering high quality products and services to customers.

The aim of the article is to attempt to look at the topic of crafts from a historical and comparative point of view and to fill the cognitive gap by systematizing various concepts of the functioning of crafts. An attempt was made to organize the ways of defining crafts in various countries by characterizing the hitorical, religious and cultural-social dimensions. Then, the marketing potential of crafts, manifested by a large-scale consumer interest in a diversified offer of crafts, was analyzed.

References

A craft beer revolution is taking place in china. (2021). Mersolluo. Retrieved October 25, 2021, from https://www.mersolluo.com/craft-beer-china

Angier, T. (2010). Technē in Aristotle’s ethics. Crafting the moral life. New York: Continuum International Publishing Group, pp. 6–7; after: J. Maliński, Techne – źródło techniki [Techne, the source of technique]. Machina myśli. Retrieved October 29, 2021, from http://machinamysli.org/techne-zrodlo-techniki

Antonowicz, D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki [The university of the future. Challenges and policy models]. Instytut Spraw Publicznych.

Bandarzewski, K. (2014). Samorząd gospodarczy w prawie polskim: Studium prawne. [Economic self-government in Polish law: A legal study]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Berent, J. M. (2015, April 7). Męskie archetypy: Hefajstos [Male archetypes: Hephaestus]. Zwierciadło.

Bondyra, K. (2012). Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rzemiośle… [Everything you wanted to know about crafts...]. In K. Bondyra, A. Świdurska, & M. Wojtkowiak (Eds.), Razem dla rozwoju rzemiosła [Together for the development of crafts] (pp. 22–24). M-Druk.

Bondyra, K. (2014). Wielkopolski regionalizm ekonomiczny. Rogal świętomarciński historia sukcesu [Wielkopolska’s economic regionalism. Saint Martin’s croissant: A success story]. Przegląd Wielkopolski, no. 4.

Branże rzemiosła polskiego [Branches of Polish crafts]. (2019). Polskie rzemiosło. Retrieved October 29, 2021, from https://polskierzemioslo.pl/branze-izawody-rzemieslnicze

Co to jest piwo rzemieślnicze? [What is craft beer?]. (2021). Pilsvar. Retrieved September 21, 2021, from https://pilsvar.pl/co-to-jest-piwo-rzemieslnicze

Craft and the creative economy. (2021). Nesta. Retrieved March 16, 2021, from https://www.nesta.org.uk/blog/craft-and-the-creative-economy

Gessek, M. M. (2016). Toruńskie cechy rzemieślnicze. Dawny Toruń 1233-1793. Historia i rzemiosło artystyczne [Craft guilds of Toruń. Former Toruń 1233–1793. History and artistic crafts]. Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Gobel, J. (2021, September 30). Dziesięć faktów na temat rzemiosła [Ten facts about crafts]. Deutschland.de. Retrieved December 7, 2021, from https://www.deutschland.de/pl/topic/gospodarka/rzemioslo-w-niemczech-popularnemiejsca-pracy-i-istotne-fakty

Guild of Master Chimney Sweeps. (2021). Retrieved December 1, 2021, from https://www.guildofmasterchimneysweeps.co.uk

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku. (2020). Z historii rzemiosła. Dawniej w rzemiośle i cechach bywało.... [From the history of crafts. As it happened in crafts and guilds...]. Retrieved February 26, 2020, from http://www.rzemioslo.bialystok.pl/pl/izba.php?m=500

Konferencja Episkopatu Polski, Pallottinum. Święty Józef, Rzemieślnik [Saint Joseph, the Craftsman]. Brewiarz. https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-01a.php3

Li, F., Shi, Y., Boswell, M., & Rozelle, S. (2018). Craft beer in China. In C. Garavaglia & J. Swinnen (Eds.), Economic Perspectives on Craft Beer. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58235-1_17

Naturaliści – oni są winni! [Naturalists – It’s their fault!]. (2021). Kukbuk. Retrieved September 21, 2021, from https://kukbuk.pl/artykuly/naturalisci-oni-sawinni

Niedzielak-Kowalska, A. (2021, April 22). Lokalne rzemiosło i wspołczesne wzornictwo razem. Limitowana kolekcja IKEA LOKALT [Local crafts and contemporary design together. The limited collection IKEA LOKALT]. ELLE Decoration. Retrieved May 3, 2021, from https://www.elle.pl/decoration/artykul/lokalne-rzemioslo-i-wspolczesne-wzornictwo-razem-limitowanakolekcja-ikea-lokalt

Noworol, Cz. (2020a). Apprenticeships and career pathways. In J. W. Hedge & G. W. Carter (Eds.), Career Pathways: From School to Retirement (pp. 62–83). New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190907785.003.0004

Noworol, Cz. (2020b). Growth of employability through reinforcing apprentice career paths in craftsmanship. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 26(1–2), 7–27. https://doi.org/10.18290/pepsi-2020-0001

Ogolnopolski Cech Rzemieślnikow Artystow. (2021). Certyfikat rękodzieła. Retrieved December 1, 2021, from https://www.rzem-art.eu/index.php/komunikaty-dla-czlonkow-cechu

Out of Africa Gifts. (2021). About us. Retrieved May 3, 2021, from https://outofafricagifts.co.uk/about-us

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (2020). Raport Rzemiosło 2020. https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Program-PIR-1.pdf, p. 66.

Samsonowicz, H. (1984). Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce: mity i rzeczywistość [Craft guilds in medieval Poland: Myths and reality]. Przegląd Historyczny, 75(3), 551–567, 553.

Sobczak, R. S. (2020). Historia rzemiosła Włocławek [History of crafts: Włocławek]. Retrieved February 26, 2020, from http://rzemioslo.q4.pl/?id=2

Stowarzyszenie Now. Nowe Rzemiosło. (2021). About us. Retrieved June 20, 2021, from https://nownowerzemioslo.pl/en/about-us

Wadowska, O. (2020, August 7). Krasnoludy w popkulturze, czyli od Tolkiena do Lisińskiej [Dwarves in pop culture, or from Tolkien to Lisińska]. Empik Pasje. Magazyn online. Retrieved October 25, 2021, from https://www.empik.com/empikultura/krasnoludy-w-popkulturze-czyli-od-tolkiena-dolisinskiej,113994,a

What is the creative economy? (2021). Retrieved July 9, 2021, from https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/what-creative-economy

Wojas. (2021). Produkcja z tradycją [Manufacturing based on tradition]. Retrieved https://wojas.pl/produkcja-z-tradycja

Zaguła, J. (2019, August 19). Polskie rzemiosło [Polish crafts]. Republika Kobiet. Retrieved September 21, 2021, from https://republikakobiet.pl/artykulysg/polskie-rzemioslo

Związek Rzemiosła Polskiego. (2021a). Nauka zawodu w rzemiośle [Learning a trade in crafts]. Retrieved September 21, 2021, from https://zrp.pl/wpcontent/uploads/2020/03/Wykaz-zawod%C3%B3wrefundcja_2020-v2.pdf

Związek Rzemiosła Polskiego. (2021b). Raporty z wyników działalności oświatowej [Reports on educational activity]. Retrieved October 25, 2021, from https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/raporty-z-wynikowdzialalnosci-oswiatowej

Związek Rzemiosła Polskiego. (2021c). Historia. Wykonując rzemiosło stajemy się rzemieślnikami /Fabricando fabri fimus [History. By doing crafts we become artisans /Fabricando fabri fimus]. Retrieved September 26, 2021, from https://zrp.pl/o-nas/historia

Published
2022-05-13
Section
Articles