Psychosocial Aspects of Employee Control with the Use of Modern Technologies

Keywords: control in the organisation, modern methods of employee monitoring

Abstract

When functioning in an organisation, conflicting interests of parties to the employment relationship collide: the employee’s right to privacy and the employer’s right to control the quality and manner of performing work. Traditional forms of employee monitoring, such as a breathalyser test or personal search, raise a lot of controversy. With the development of modern technologies, new forms of control emerge, such as monitoring, Internet access control, or even checking private employee accounts on social networking platforms. The problem of using them improperly arises. Such practices are controversial not only for ethical and legal reasons. Attempts to limit the freedom of employees and their strict control with the use of modern techniques may result in serious psychological consequences for the employees, such as low efficiency, mental discomfort, or reduced job satisfaction. That is why wisely-managed organisations restrain limiting freedom of employees by implementing excessive control in favour of appealing to their internal self-control.

References

Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Krakow: Wolters Kluwer Polska.

Bojańczyk, K. (2003). Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się. Palestra, 48(3–4), 543–544.

Brzostek, A. (2016). Pracownik na Facebooku. Czy za krytykę pracodawcy lub nieodpowiednie zdjęcie można stracić pracę? https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/947839,facebook-krytyka-pracodawcy-zwolnienie-z-pracy.html [accesssed 19.10.2019].

Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Warszawa: C. H. Beck.

Cyfert, Sz., & Stańda, A. (2016). Organizacja i Zarządzanie. Studia. Poznań: Tnoik.

Debatin, B., Lovejoy, J. P., Horn, A. K., & Hughes, B. N. (2009). Facebook and online privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal of Computer-Mediated Communication, 15(1), 83–108.

Domardzki, K. (2013). Jak znaleźć pracownika na Facebooku? Warszawa: Forbes.

Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna. Poznań: Księgarnia Władysław Wilak.

Golonko, I. (2019). Kto nie ufa sobie, nie ufa innym: skutki nadmiernej kontroli pracowników w organizacji. Personel i Zarządzanie, 4, 40–44.

Goral, Z. (2013). Kontrola pracownika. Warszawa: Wolters Kluwer.

Greenfield, D., & Davis, R. (2002). Lost in Cyberspace: The Web @ Work. CyberPsychology & Behavior, 5(4), 347–353.

Gurvis, S. (2017). Management Basics: A Practical Guide for Managers. Waszyngton: F.W. Publication.

Korotusz, P., & Kuś, J. (2018). Rożne oblicza social mediów. In P. Szymczyk, K. Maciąg (Eds.), Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień (pp. 78–84). Lublin: Tygiel.

Kot, P. (2017). Cechy osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej u osob we wczesnej dorosłości. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 40(1), 181–199.

Kotarski, D. (2015). Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 76(2), 197–207.

Koźmiński, A. K., Jemielniak, D., & Latusek-Jurczak, D. (2014). Zasady zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koźmiński, A. K., & Piotrowski, W. (2010). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Krafcik, J. (1988). Triumph of the Lean Production System. Sloan Management Review, 30(1), 41–52.

Krzakiewicz, K., & Cyfert, S. (2015). Podstawy Zarządzania Organizacjami. Poznań: UE.

Kuba, (2014). Monitoring w miejscu pracy – refleksje na tle aktualnego stanu prawnego. Krytyka Prawa, 6(1), 559–570.

Lach, A. (2004). Monitorowanie pracownika w miejscu pracy. Monitor Prawa Pracy, 10.

Lachiewicz S., & Matejun M. (2012). Ewolucja nauk o zarządzaniu. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Podstawy zarządzania (pp. 85–141), Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Lim, V. (2002). The IT way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23, 675–694.

Litwiński, P. (2008). Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika. Warszawa: MOPR.

Łoboda, I., & Markowska, U. (2011). Firmowa strona na Facebooku należy do przedsiębiorcy. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/563347,firmowastrona-na-facebooku-nalezy-do-przedsiebiorcy.html [accesssed 20.12.2019].

Maciaszek, Z. (2010). Problemy wspołczesnego zarządzania na tle globalnych zmian. Zeszyty Naukowe Zarządzanie Zmianami, 1, 22–43.

Maciejewska, M., & Figurski, A. (2014). Wybrane metody kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zeszyt Naukowy Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 32(13), 1–13.

Manpower (2010). Sieci społecznościowe a zarządzanie. Wykorzystanie potęgi portali społecznościowych. Warszawa: Manpower.

Mateescu, A., & Nguyen, A. (2019). Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance. Data & Society Research Institute, 1, 1–18.

Mazzini, M. (2019). Justin Trudeau ma kłopoty z powodu „brązowej twarzy”. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1925346,1,justin-trudeau-maklopoty-z-powodu-brazowej-twarzy.read [accesssed 15.11.2019].

Pałka, D., & Stecuła, K. (2018). Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie? In R. Knosala (Ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (pp. 587–595). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.

Rogelberg, S. G. (2017). The SAGE Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. Kalifornia: SAGE.

Rowińska, D. (2012). Kontrola pracowników. Warszawa: MSP.

Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i finanse, 11(1), 439–453.

Schultz,P., & Schultz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.

Siau, K. Nah, F., & Teng, T. (2002). Acceptable Internet Use Policy. Communications of the ACM, 45, 75–79.

Sikorski, C. (2013). Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Taylor, F. W. (1912). The principles of scientific management. New York and London: Harper and Brothers.

Urwick, L.F. (1956). The manager’s span of control. Harvard Business Review, 55(3), 39–47.

Waterman, R.H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not Organization. Business Horizons, 23(3), 14–26.

Weber, M. (2002). Gospodarka i Społeczeństwo. Warszawa: PWN.

Wolski, K. (2010). Metody radzenia sobie przez organizacje ze zjawiskiem korzystania z internetu w pracy w celach prywatnych. E-mentor, 5(37), 15–18.

Wrobel, J., & Podsiedlik, P. (2017). Monitoring wizyjny. Katowice: Szkoła Policji.

Wszeborowska, P. (2019). Pracownik Poczty Polskiej zwolniony za wpis na Facebooku. Napisał, że ta firma upadnie https://innpoland.pl/155671,poczta-polskazwolnila-pracownika-piotra-moniszko-za-wpis-na-facebooku [accesssed

12.2019].

Zając, J.M. (2003). Wielki Brat Szef: Kontrola pracowników przy użyciu nowoczesnych technologii i jej aspekty psychospołeczne. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3–4, 157–158.

Published
2021-02-24
Section
Articles